Særligt til tillidsvalgte

Kommunen vælger leverandør

Når kommunen har udbudt en opgave og mulige leverandører har givet tilbud, så er det tid til at vælge leverandør.

Opgaver i forbindelse med valg af leverandør
Leverandøren skal vælges ud fra de kriterier, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Det vil sige, at den gruppe, der skal vælge leverandør, skal læse de forskellige tilbud igennem og vurdere dem i forhold til de kriterier, der er stillet op. Det tilbud, der bedst lever op til kriterierne, bliver valgt.

Indgåelse af kontrakt
Når der er valgt en leverandør, skal der indgås en kontrakt. Kontrakten er det vigtigste dokument, og kontrakten har forrang frem for de øvrige dokumenter i aftalen. Det vil sige, at hvis det står i kontrakten, men ikke står i udbudsbetingelserne, så gælder det alligevel. Derfor er det vigtigt, at kontrakten er så præcis og dækkende som muligt.

Valg af kontrolbud
Hvis kommunen selv har givet et bud – et kontrolbud – på opgaven, så skal det tilbud vurderes efter samme kriterier som de private tilbud. Hvis det viser sig, at kontrolbuddet er det tilbud, der bedst lever op til betingelserne, så kan kommunen vælge at annullere udbuddet. Udbuddet skal annulleres, da kommunen ikke kan lave en juridisk bindende kontrakt med sig selv.