Særligt til tillidsvalgte

Kommunen udbyder opgaven

Når en kommune sender opgaver i udbud, er det en lang proces, med mange valg kommunen skal tage.

Medarbejderne og FOA har mulighed for at få indflydelse på udbuddet, men det kommer ikke af sig selv. Og der er mange ting der afgør, om det bliver et godt udbud eller knap så godt. Typisk vil kommunen nedsætte arbejdsgrupper i forbindelse med udbuddet. En gruppe, der skal udarbejde udbudsmateriale, en anden som skal lave kontrolbud. FOA anbefaler, at der er medarbejderrepræsentation i alle arbejdsgrupper.

Udbudsformer og kriterier