Særligt til tillidsvalgte

Overdragelse af opgaven

Når vinderen af udbuddet er fundet vil der ske forandringer uanset om det er jeres eget kontrolbud eller en privat virksomhed der vinder. Sæt jer ind i reglerne for virksomhedsoverdragelse hvis en privat virksomhed vinder. Der vil også være en del opgaver i at sikre kollegernes vilkår efter overdragelsen.

Når det er afgjort hvem, der er vinder af udbuddet er det enten kommunens/ regionens eget kontrolbud der har vundet eller en privat virksomhed.

Hvis kontrolbuddet vinder er opgaven stadig på kommunale/regionale hænder. I stadig er kommunalt ansat. Men der vil sandsynligvis skulle gennemføres ændringer i jeres arbejde og organisering - og måske også i personalenormeringen.

Hvis en privat virksomhed vinder skal jeres arbejde udliciteres. Det betyder, at I skal virksomhedsoverdrages  og at I overgår fra ansættelse i kommunen til ansættelse hos den virksomhed, som har vundet opgaven.  Når din arbejdsplads skal overdrages,  er medarbejderne som regel beskyttet af loven om virksomhedsoverdragelse. Der for er det en god ide I kender den. 

For tillidsvalgte og den lokale FOA fagforening er der en del opgaver forbundet med at tjekke og sikre, at jeres vilkår i den nye ansættelse lever op til de rettigheder, I har. En virksomhedsoverdragelse betyder som regel, at medarbejdere følger med opgaven, og at I er sikret de samme vilkår som I den offentlige ansættelse i den første overenskomstperiode. Men der er også situationer, hvor virksomhedsloven ikke beskytter jer mod afskedigelse.

Din fagforening kan hjælpe men du bør også sætte dig ind i stoffet selv. Få hjælp herunder.