Særligt til tillidsvalgte

Opfølgning på opgaven

I kontraktperioden skal der følges op på den aftale, der er indgået.

Tjekliste