Ændringer i ansættelsesforhold

Din arbejdsgiver kan ændre dine ansættelses- og arbejdsvilkår. Hvis ændringerne er store, skal det varsles. Læs mere her om dine rettigheder, hvis dine ansættelses- og arbejdsvilkår ændres.

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.