Ændringer i ansættelsesvilkår

Når der sker ændringer i ansættelses- og arbejdsvilkår skal du være opmærksom. Nogle ændringer må du som ansat uden videre acceptere, andre er du ikke nødt til at finde dig i. Læs mere om dine rettigheder her.

Kort om vilkårsændringer

Hvad er en væsentlig ændring?

Der er ikke aftalt eller lovmæssigt fastlagt regler for, hvornår en ændring er så væsentlig, at den skal varsles. Din arbejdsgiver skal foretage en konkret vurdering af, om ændringerne ligger uden for ansættelsesaftalens forudsætninger eller for dig er så væsentlige at de skal varsles.

Varsling af ændringer