Udbudsmateriale

Udbudsmateriale er alle de dokumenter, som tilsammen beskriver opgaver og rammer for et udbud. Et godt udbudsmateriale har afgørende betydning. Det er fx her der står, hvor stor vægt man lægger på henholdsvis pris og kvalitet, og hvordan man vil sikre løn- og arbejdsvilkår.

Udbyderen skal anvende en udbudsbekendtgørelse ved et udbud over tærskelværdierne. Derudover er der ikke lovkrav til, hvordan man opbygger sit udbudsmateriale. Et udbudsmateriale, vil dog typisk indeholde følgende:

  • Udbudsbekendtgørelse (den officielle annoncering af udbuddet)
  • Tekniske specifikationer (hvilke opgaver skal leveres, hvornår og hvordan)
  • Kontraktbetingelser (udkast til kontrakt, der beskriver rammerne for leveringen, herunder kontrol, håndtering af klager, betaling og kontraktperiodens længde)
  • Generelle forpligtelser og supplerende krav (overholdelse af konventioner, lovkrav mv. - eksempelvis om arbejdsmiljø)

Hvad skal du være opmærksom på i et udbudsmateriale