infoa nr. 10 - 2007

Lederen
Antallet af ansatte i private vikarbureauer er mere end tredoblet siden 1999, og de private vikarbureauer står for en stigende del af ældreplejen.

Københavns Kommune lukker tre plejehjem
Tingbjerg Plejehjem lukkes for ombygning og modernisering, mens Benediktehjemmet i Valby og Valby Sogns Plejehjem lukkes for altid for at reducere antallet af plejehjemspladser i hovedstaden.

Fastansatte sættes i forreste række

Hjemmeplejens faste personale i Hvidovre Kommune, får nu mulighed for at få del i de lønmidler, der hidtil er blevet brugt på at hyre vikarer.

Ny lokalaftale sikrer personalet 100 procent lønkompensation, når de vælger at tage én ekstra vagt.


Holder pulsen oppe
Tillidsrepræsentanter i FOA Social- og Sundhedsafdelingen holdt møde før jul om overenskomstforhandlingerne, for at få sidste nyt og få luft til at holde gejsten oppe på arbejdspladserne.

En pris der forpligter
Hjemmeplejen Husum Vænge i København blev udnævnt som Årets Praktiksted 2007, og det forpligter. Gruppeleder Pia Kreutzer og praktikvejleder Jytte Münster vil systematisere praktikforløbet.

Fra international aktiehandel til et job i hjemmeplejen
Jytte Münster skiftede spor som 50 årig og tog uddannelse som social- og sundhedshjælper efter 23 år i bankverdenen.

Vi kan yde en bedre service til borgerne
Social- og sundhedshjælper Gitte May Jensen er med til at afprøve en ny generation håndholdte computere i den københavnske hjemmepleje. - I gruppen vil vi føle os amputerede, hvis vi skulle tilbage til det gamle, siger hun.

Det handler om mennesker - ikke sygefravær i dage og procenter
Social- og sundhedsmedarbejderne har næsten altid haft et højere sygefravær end andre faggrupper. Lene Sillasen, administrerende direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, peger på, at det er nødvendigt at forbedre ledelsesområdet, det fysiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel, hvis det skal lykkes at mindske sygefraværet.

Danskerne er reserverede
Der går tid, før danskerne lukker dig indenfor, synes Mariama Sylla, som har boet 16 år i Danmark. - På danske arbejdspladser skal du selv finde ud af, hvor du hører til i rangordnen, siger hun.

Hun skulle ikke tage telefonen
Monica Bentsen oplevede at dumpe i en praktik, fordi hun tog telefonen. Alligevel gik der to døgn, før afdelingslederen fortalte, at hun var sur og utilfreds.

Klippekort og lønløft på Sundhedsakademiet
Den nye efteruddannelse for social- og sundhedspersonalet
i Københavns Kommune skal give ekspertise, anerkendelse og status. Andre kommuner kigger København over skulderen.

En verden af viden om pleje af demente
Bygningerne er meget lidt økonomisk velegnede til ombygning, så Benediktehjemmet i Valby ofres. Det gør også en hel verden af viden og erfaring på demensområdet - sirligt og systematisk bygget op over refleksion og studier igennem mere end 12 år.