$name

Vi kan yde en bedre service til borgerne

 
Social- og sundhedshjælper Gitte May Jensen er med til at afprøve en ny generation håndholdte computere i den københavnske hjemmepleje. - I gruppen vil vi føle os amputerede, hvis vi skulle tilbage til det gamle, siger hun
  
Af Ulla Nygaard
 
Gitte May Jensen kan slå op på sin håndholdte computer, hvis en borger vil vide, hvem der kommer og gør rent senere på dagen, eller vil vide, hvornår sygeplejersken kommer næste gang.
 
Hun kan finde oplysninger, der lægges ind i systemet i løbet af dagen - og ikke kun de oplysninger, som er lagt ind fra morgenstunden som i første generation.

- Jeg kan finde mange oplysninger, der vedrører borgeren, og give svar på mange spørgsmål. Også til min egen viden er det godt at kunne slå op og fx finde bemærkninger fra visitationen efter et nyligt besøg, eller slå op i borgerens journal, hvis der er sket forandringer.

Det nye redskab betyder, at jeg kan yde en bedre service.

Gitte May Jensen kan finde kontakter til pårørende, navn og telefonnummer på beboerens egen læge, finde vej til nye beboere ved at slå op på et kort osv. osv.

- Og jeg kan komme i kontakt med hjemmeplejen, når jeg har behov for det, siger Gitte May Jensen om sit nye redskab - en avanceret håndholdt computer med mobil telefoni.

- Det ville ganske simpelt være forfærdeligt at skulle give slip på dette redskab, siger hun.
 
Siden februar
Ca. 70 andre medarbejdere i hjemmeplejen på Islands Brygge og på Bispe­bjerg har afprøvet de nye håndholdte i et projekt siden februar måned.

- I starten var der nogle tekniske problemer, fordi det var svært at finde netværk, men det er blevet løst. Undervejs er der lagt flere ting ind, og det fortsætter.

Vi er blevet spurgt om vores ønsker til, hvilke oplysninger, der skal være adgang til, og det sker i et fint samarbejde med udviklerne, siger Gitte May Jensen, som også er sikkerhedsrepræsentant og daglig sikkerhedsleder.

Alle medarbejdere i hjemmehjælpsgruppen benytter den nye generation håndholdte computere, og ifølge Gitte May Jensen er alle lige begejstrede.

- Men jeg ved ikke om det gælder aftenholdet. Vi skal jo ind og ud af sy­stemet ved hvert besøg, og aftenmedarbejderne har måske 50 besøg på en vagt, og for dem kan det virke besværligt, siger hun.
 
Udviklingen fortsætter
Københavns Kommune indførte håndholdte computere gradvist i 2003-2006. Hjemmeplejen med sine ca. 4,8 millioner årlige besøg styrer besøgene efter de indlagte kørelister m.m.

Den nye generation, som nu er på vej, kan endnu mere. Medarbejderen kan blandt andet dokumentere, mens de er ude hos borgeren, frem for som nu, når de kommer tilbage på kontoret.

- Social- og Sundhedsudvalget i København blev orienteret om projektet på et møde 8. november, og udvalget skal tage stilling til den fremtidige løsning en gang i det nye år, siger projektleder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Martin Nordentoft Rasmussen, som også orienterede Hovedsamarbejdsudvalget, HSU, i starten af december.

Projektet justeres løbende og den nye generation er endnu ikke færdigudviklet.
- I systemet er indlagt små animationer, så medarbejderen kan se film om en instruks, fx en forflytning.

Det er en klar forbedring i forhold til den første generation ligesom de løbende opdateringer dagen igennem, siger Martin Nordentoft Rasmussen.

Håndholdte computere er udbredt i det meste af Danmark, men de udvikles forskelligt og indrettes efter kommunernes specifikke behov.
  
Dokumentation på farten
 Projektet "mobil teknologi i hjemmeplejen" har fået støtte på 7,1 millioner kroner af Socialministeriet. I alt har Københavns Kommune fået 36 millioner kroner fra Socialministeriets "Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp for borgerne".

En ny generation af håndholdte computere bliver afprøvet i hjem­meplejen i Københavns Kom­mu­ne. De nuværende redskaber in­deholder primært kørelister for da­gens besøg og oplysninger om borgerne, der skal besøges.

Men den nye generation med mobil teknologi giver udvidede muligheder: Direkte kommunikation med det centrale system un­dervejs, dokumentation på stedet, mulighed for at hente oplysninger og viden, samt for at lære nyt, hvis behovet opstår på stedet.

En gruppe medarbejdere i hjemmehjælpen på Bispebjerg og en gruppe på Amager har arbejdet med nye computere med ny mobil teknologi.

Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter samt sygeplejersker har brugt de nye redskaber i deres udegående arbejde. Det samme har gruppeledere og hjemmeplejeledere.
Forventningen til det nye system er, at det udnytter ressourcerne bedre og giver større kvalitet i dokumentationen.

Firmaet CSC Scandihealth er leverandør af VITAE Håndholdt II, som anvendes i dag, og leverer også den nye løsning, som nu afprøves. TDC er mobiloperatør.

I dag anvender ca. 3.000 udekørende medarbejdere håndholdte computere i Københavns Kommune.

Tilbage til infoa nr. 10 - 2007