$name

Vikarkorps og frivilligt ekstraarbejde

 
Antallet af ansatte i private vikarbureauer er mere end tredoblet siden 1999, og de private vikarbureauer står for en stigende del af ældreplejen.

Det betyder en stigende belastning for de fastansatte, som ofte selv føler sig fristet til at hoppe med på vikarvognen.

Som modtræk vil kommunerne oprette egne vikarkorps for bedre at kunne rekruttere nye folk til de faste stillinger, for at forbedre arbejdsmiljøet for de fastansatte - og i håbet om at spare penge.
 
Af formand Palle Nielsen

Det kunne du læse i fag og arbejde - fagbladet for FOA i novembernummeret. Der er ingen tvivl om, at fagforeningen bakker fuldt op om, at kommunerne etablerer egne vikarkorps. Lignende tiltag ser vi også gerne på hospitalerne og i psykiatrien, hvor der også er store problemer med at skaffe personale.

For os er et vikarkorps en selvstændig enhed med fastansat personale gerne i alle døgnets timer.

Fagforeningen går ind og forhandler vilkår og en særlig højere aflønning, da arbejdet indebærer arbejde på skiftende arbejdspladser.

Men aflønningen skal ligge på et niveau, der kan konkurrere med vikarbureauerne. Men det er der god økonomi i, da arbejdspladsen får mere kvalitet samt bedre arbejdsmiljø.

En anden måde at undgå brug af private vikarbureauer og afløsere på er ved at indgå lokalaftaler indeholdende vilkår og honorering for frivilligt ekstraarbejde.

Ideen med frivilligt ekstraarbejde er at gøre det attraktivt for det faste personale at tage ekstravagter på egen arbejdsplads i stedet for at gå i vikarbureauerne. Men det forudsætter, at honoreringen kan konkurrere med vikarbureauerne.

Der er indgået flere lokalaftaler i fagforenin­gens område og med forskellige vilkår og honorering. Her i infoa kan du læse om den aftale, der er indgået med Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune.
 
Personalesituationen bliver ikke forbedret i den kommende tid. Derfor er der god anledning til at give de fastansatte nogle attraktive løntilbud for en ekstra indsats.

Jeg skal derfor anbefale de arbejdspladser, der ikke har en aftale om frivilligt ekstraarbejde, at tage spørgsmålet op med kolleger, tillidsrepræsentant og ledelse. Der er både penge og et bedre arbejdsmiljø at hente.

De arbejdspladser, hvor der allerede findes en lokalaftale, kunne det være en ide at få revurderet aftalen. Har den fungeret efter hensigten og er der eventuelt grundlag for at gøre den bedre, altså en bedre aflønning?

100% på timelønnen som i Hvidovre Kommune er ikke urealistisk. Men husk - frivilligt ekstra­arbejde skal altid være et tilbud.

Tilbage til infoa nr. 10 - 2007