$name

Lederen
Kampen for løn og kampen for arbejdsmiljøet

af formand Palle Nielsen
 
Jeg håber, at du har haft en god sommerferie sammen med familie og venner. Det er vigtigt at koble af fra hverdagens stress og jag og give opmærksomheden til sine nærmeste. Men arbejdet kalder, og hverdagen finder hurtigt ind i den gamle rytme.

Vi står over for store udfordringer og kampe det næste halve år. Overenskomsterne skal fornys til april næste år. Kommunerne og Region Hovedstaden skal have budget 2008 på plads.

Og måske står vi overfor et snarligt folketingsvalg. Valgrygterne svirrer i alle tilfælde. Treparts­aftalen skal udmøntes, og hvad barsler regeringen med i deres kvalitetsreform.

Oveni i alle disse udfordringer står så den samlede kamp for mere i løn. Efter forsommerens mange arbejdsnedlæggelser er der ved at tegne sig et politisk flertal på Christiansborg, der er indstillet på at sikre de lavestlønnede - vore faggrupper - inden for social- og sundhedssektoren flere penge i lønningsposen.

Lønkroner, som skal supplere dem, der ligger inden for overenskomstrammerne.
Ovenstående temaer kan du i de kommende måneder følge i medierne, i fag og arbejde - fagbladet for FOA, i infoa og på vore hjemmesider.
 
Udover kampen for mere løn står vi over for lige så vigtig en kamp - kampen for arbejdsmiljøet.
I maj og juni måned var jeg ude på en lang række arbejdspladsbesøg. Dagsordenen var overenskomstkrav til OK-08. På mange møder blev jeg konfronteret med de ofte urimelige arbejdsvilkår, medarbejderne udsættes for i hverdagen. Det handler bl.a. om:
 
• Weekendbemanding på hverdage
• Stort sygefravær uden erstatningspersonale
• Mange afløsere og et hav af vikarer fra vikar­bureauer
• Mange ufaglærte
• Daglig prioritering af opgaver
• Hele tiden oplære og introducere afløsere og ­vikarer
 
Løn løser ikke disse arbejdsmiljøbelastninger. Jeg har oplevet, at mange embedsmænd og lokalpolitikere ikke kender den virkelige hverdag på vore arbejdspladser. Det vil jeg gerne lægge op til, at vi gør noget ved.

Embedsmænd og politikere er ved at lægge sidste hånd på budgetterne for 2008. Pengene er knappe og strækker som minimum kun til "vedligeholdelse". Jeg frygter for yderligere serviceforringelser for borgerne og brugerne, også inden for social- og sundhedsområdet.
Min opfordring er at skrive ned, når du og dine kolleger oplever urimelige arbejdsvilkår.

Tal med din leder og kontakt jeres tillidsrepræsentant. Få problemerne sat på dagsordenen i SU/MED-udvalgene. Snak med din tillidsrepræsentant om at etablere møder med embedsmænd og lokalpolitikere. Gerne flere arbejdspladser sammen. Vi deltager meget gerne fra fagforeningen. Det er vigtigt, at embedsmændene og politikerne hører om problemerne direkte fra dig og dine kolleger. Fagforeningen understøtter gerne, også med at finde løsninger.
 
I FOA planlægges der på landsplan at gen­nemføre en kampagne i uge 46 og 47. I fagforeningen er vi også i gang med at vurdere mulige aktiviteter. Det vil du høre nærmere om. En kampagne, som også skal medvirke til, at flere melder sig ind i fagforeningen.

Kampen for mere løn og kampen for arbejdsmiljøet er en kamp for alle - derfor skal alle være med i fællesskabet.

Tilbage til infoa nr. 6 - 2007