$name

Københavns Kommune lukker tre plejehjem

 
Tingbjerg Plejehjem lukkes for ombygning og modernisering, mens Benediktehjemmet i Valby og Valby Sogns Plejehjem lukkes for altid for at reducere antallet af plejehjemspladser i hovedstaden
 
Af Ulla Nygaard
 
Demografitilpasning er ordet. Antallet af ældre bliver færre i København og i takt med den udvikling justeres tilbuddene, og budgettet barberes.

Der bliver over 100 plejehjemspladser færre, når de to plejehjem lukker ved udgangen af juni måned i 2008. Desuden reduceres antallet af pladser på Tingbjerg Plejehjem, som bygges om til tidssvarende plejeboliger over et par år.

Modellen for lukning blev foreslået i oktober i forlængelse af budgettet for 2008 og anbefalet politisk. Den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen 13. december lå efter redaktionens slutning.

- Lukningen er en tilpasning til udviklingen i antallet af ældre, men der ligger også en besparelse i det, siger fællestillidsrepræsentant Charlotte von Mehren. Af flere onder foretrækker hun lukning af hele plejehjem frem for barbering af personalet på alle.

- Ingen plejehjem kan bære, at der skæres yderligere en eller to fuldtidsstillinger. Så kan bemandingen slet ikke hænge sammen og plejehjemmene vil gå neden om og hjem.

Derfor foretrækker jeg lukning af plejehjem frem for salamimetoden, siger Charlotte von Mehren.
 
Eksperter i lukning
Allerede inden jul har der været holdt møder med personalet. Mange har så lang anciennitet, at de har seks måneders opsigelse, og det har givet stor travlhed i forhold til opsigelser og "clearings"-aftaler med medarbejderne.

En clearings-aftale betyder, at medarbejderen kan bevare sin anciennitet og nuværende ansættelsesvilkår og tage med i et nyt job i kommunen. Medarbejderen garanteres et nyt job - og dem er der så rigeligt af, dog kan man ikke garanteres funktionstillæg, hvis man mister nuværende funktioner.

En del vælger at forlade jobbet uden aftale, for selv at finde et job måske i en anden kommune.
Nogle medarbejdere vil gerne have garanti for, at de kan komme tilbage, når et plejehjem er blevet bygget om.

Men erfaringen viser, at medarbejderne er så forankrede i deres nye job, når en ombygningsperiode på måske to år er forbi, at de alligevel ikke ønsker at vende tilbage.

Københavns Kommune, som har ombygget en række plejehjem siden 2001, vil derfor ikke længere garantere job efter en moderniseringsperiode.

Kommunen har haft travlt med udmeldingen af lukningerne, ikke blot på grund af lange opsigelsesvarsler, men i høj grad for at opnå en økonomisk gevinst allerede i 2008.

Tilbage til infoa nr. 10 - 2007