$name

Fastansatte sættes i forreste række

Hjemmeplejens faste personale i Hvidovre Kommune, får nu mulighed for at få del i de lønmidler, der hidtil er blevet brugt på at hyre vikarer.

Ny lokalaftale sikrer personalet 100 procent lønkompensation, når de vælger at tage én ekstra vagt.

Af Lise Lotte Blicher Bendtsen

Den tid er forbi, hvor de fastansatte i Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune alene kan se til, at vikaren ved deres side får en højere timeløn.


En ny lokalaftale giver nemlig de 400 ansatte mulighed for at vælge. Ønsker de at tjene en ekstra lønkroner samtidig med, at de hjælper deres arbejdsplads med at dække hullerne i vagtplanerne, ja, så er det nu blevet muligt.

En ordning som i høj grad også forventes at komme borgerne i kommunen som hjemmeplejen som helhed til gode.


Forventningerne til aftalen er da også, at den kan dæmme op for den meget udbredte brug af vikarer, når vagtplanerne stykkes sammen. Et håb som medarbejderne, fællestillidsrepræsentant Birgit Christensen og ledelsen har til fælles.


- Vi håber alle sammen, at der kommer noget godt ud af det. Kollegerne får mulighed for at få mere i løn og reducere antallet af vikarer, så man som fastansat ikke bliver belastet mere end nødvendigt i sit daglige arbejde, siger fællestillidsrepræsentant Birgit Christensen fra Hvidovre Kommune og uddyber:


- Fast personale er både godt for personalet og for borgerne. Det sker tit, at vi har alt for mange vikarer i forhold til fastansatte medarbejdere i weekenden.

Ny ledelse

At det er lykkes at komme igennem med aftalen om en fordobling af timelønnen for frivilligt ekstraarbejde, skyldes ifølge fællestillidsrepræsentant Birgit Chistensen i høj grad den nye ledelse på udføreområdet i kommunen.

Fra den 1. januar 2007 kom der udover en ny udførechef også to nye områdeledere, ændringer der ifølge fællestillidsrepræsentanten utvivlsomt har haft betydning for samarbejdet mellem ansatte og ledelse.


Medarbejdernes krav efter sommerens overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, blev da heller ikke blot modtaget med korslagte arme af udførechef Bettina Hardt-Madsen.
 
For selv om hun ikke kunne bakke op om strejken, sørgede hun for, at der efterfølgende blev nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere og ledelse.


- Vi fik en dialog om arbejds­nedlæggelsen og hvad den var udtryk for. Vi fik skilt tingene ad, hvad handlede om overenskomstkravene og hvad var rettet mod arbejdet her i Hvidovre Kommune.

Derfra gik vi videre med det vi kan gøre noget ved inden for vores rammer. En god proces, hvor der kom noget konstruktivt ud af det og ikke mindst en god dialog, oplyser udførechef Bettina Hard-Madsen.

Ikke blot ord

De ansattes krav spændte lige fra et ønske om mere i løn, den halve morgentime tilbage til kravet om at frivilligt ekstraarbejde skulle honoreres med 100 procent. Indtil videre er det altså lykkes at få de 100 procent.


- Sådanne aftaler koster penge. Men som ledelse må man også vise, at man er lydhør. Og når jeg siger, at vi rigtig godt kan lide vores medarbejdere, så er det andet end tomme ord, for der er handling bag. Desuden er det også et godt signal udadtil, siger udførechef Bettina Hardt-Madsen med tanke på den megen tale om problemer med at kunne tiltrække med­arbejdere.

Eget personale

Selv om aftalen om frivilligt ekstra­arbejde lyder omkostningsfuld, så er udførechef Bettina Hardt-Madsen ikke i tvivl om, at aftalen kan betale sig.


- Vikarer er meget dyrere end den nye aftale, siger Bettina Hardt-Madsen, der ikke lægger skjul på, at hun til enhver tid fortrækker at bruge pengene på egne medarbejdere end på personale fra en privat leverandør.


- Vikarerne kan jo ikke levere den samme kvalitet i arbejdet som vores faste personale. Med vikarerne er det jo ind og ud af døren, for de kender ikke vores ældre og arbejdsrutinerne, forklarer udførechef Bettina Hardt-Madsen, der ser frem til, at de fastansatte får lyst til at tage vagter i egen kommune, i stedet for som i dag hos nabokommunen.

Plejehjemmenes tur 

Om ordningen for frivilligt ekstraarbejde bliver en succes, det er der ingen der ved endnu, for den har kun kørt siden 1. oktober 2007.

Fællestillidsrepræsentant Birgit Christensen er dog, indtil det modsatte er bevist, sikker på, at det vil lykkes at få reduceret vikarbudgettet til fordel for kollegerne i hjemmeplejen. Hun vurderer, at aftalen er så god, at næste skridt skal være at præsentere kommunens plejehjemsbestyrere for samme idé.


- Problemet med mange vikarer, knytter sig ikke alene til hjemmeplejen. Plejehjemmene kæmper den samme kamp, og derfor er det da også min plan at "skubbe" til plejehjemsbestyrerne, når vi skal holde møde næste gang, siger fællestillidsrepræsentant Birgit Christensen.

Hvidovre i førersædet 

Hvidovre-aftalen er helt enestående inden for social- og sundhedsområdet i Storkøbenhavn. Både fordi den til forskel fra de allerede eksisterende interne vikarkorps aflønner de ansatte langt bedre, men også fordi aftalen gælder alle fastansatte. Fuldtids- som deltidsansatte.


En ny aftale i Tårnby Kommune kommer dog tæt på. Som i Hvidovre giver Tårnby-aftalen dobbelt op på timelønnen for frivilligt ekstraarbejde.


Men i modsætning til lokalaftalen fra Hjemmeplejen i Hvidovre, så gælder lokalaftalen fra Tårnby kun deltidsansatte med arbejdsfri dage.


Selv om FOA, Social- og Sundhedsafdeling er godt tilfreds med de to aftaler, fordi det er lykkes at hæve satserne for ekstraarbejde betydeligt, så havde afdelingsformand Palle Niel­sen helst havde været dem foruden. 


- Det ville selvfølgelig have været bedst, hvis stillingerne var besat, normeringen bedre, og lønnen var højere, så vores medlemmer ikke tvinges ud i ekstraarbejde, forklarer Palle Niel­sen og tilføjer: Aftalerne har bestemt berettigelse, når fastansatte har ferie og er syge, og når stillinger ikke er besat.


Og selvom Palle Nielsen er godt tilfreds med aftalerne, så er det ham magtpåliggende at gøre opmærksom på, at arbejdsmiljøloven også gælder for de ansatte, som udfører frivilligt ekstraarbejde. Et vilkår som ikke mindst kommunerne som arbejdsgivere skal overholde i planlægningen. 


- Det er i det hele taget vigtigt at understrege at ordningerne skal anvendes på en måde, så medarbejderne kan klare deres almindelige arbejde. Det hjælper jo ikke, at en medarbejder knokler derudaf og pludselig får et højere sygefravær, understreger Palle Nielsen.

Aftale om frivilligt ekstraarbejde

- Gælder kun for fastansat personale i Hjemmeplejen, Hvidovre Kommune.

- Udbetaling: Timeløn + 100 procent. Ved aften/nat-arbejde udbetales også arbejdstidsbestemte tillæg.


- Ekstraarbejderne udbydes af den ansvarlige leder.

- Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal fortsat overholdes. 

- Trådte i kraft pr. 1. oktober 2007.

Arbejdstidsaftalen blev indgået i oktober 2007, og fra FOA forhandlet af Birgit Christensen og hendes suppleant Benthe Viola Holm samt Palle Nielsen


Tilbage til infoa nr. 10 - 2007