$name

September 2006

Lederen
Psykiatrien tåler ikke nye nedskæringer

Mangel på personale
Mangel på sygeplejersker! Den har kørt medierne i løbet at sommeren. Desværre er det ikke kun sygeplejerske der mangler i det danske sundhedsvæsen.
- Så meget mere haster det med at få fokus på en opgaveglidning og en personalefastholdelse, siger næstformand i FOA Social og Sundhedsafdelingen Marianne Jensen


Autorisation - en vej frem
Social- og Sundhedsassistenterne skal have autorisation. Det prøver FOA at overbevise sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om. I en åben afstemning på tidsskriftet Sygeplejerskens hjemmeside bakker et stort flertal op om FOAs krav.

Social- og sundhedsassistenter til ældreplejen
Social- og sundhedsassistenter er den faggruppe, der kan gå ind og løfte ældreplejen. Men det kræver, at vi giver faggruppen og området status.
Ældreforsker Karen Munk opfordrer sygeplejerskerne til at støtte social- og sundhedsassistenterne i at få en autorisation i forhold til ældreplejen.

For få hænder og for meget bureaukrati i plejen
Brev til Sundhedsborgmesteren

Smertegrænsen nået i psykiatrien
Psykiatrien må holde for, hvis de budgetforslag, der er fremlagt nu bliver vedtaget.
I Region Hovedstaden blev det første budgetforslag fremlagt den 8. august. og ud af de samlede besparelser skal psykiatrien holde for med omkring 20 millioner kr. om året.
Personalet er dybt bekymret.

Drop de årlige besparelser
Det er fuldstændigt hovedløst, at lukke sengepladser og spare 4 millioner kr. i psykiatrien på Amager Hospital.

Private plejehjem er minister
Ny lov skal sikre ældre frit valg mellem offentlig og private plejehjem.
Socialminister Eva Kjer Hansen (V) fremlægger sit forslag i Folketinget i efteråret.
Spild at penge siger hendes partifælle, formand for KL Erik Fabrin.

Klapjagt på folk på sygedagpenge
Syge mister hver en krone i sygedagpenge og straffes langt hårdere end arbejdsløse fro de samme forseelser.

Så kom turen til Stærebo
Gamle tvinges til at blive i sengen. De får ikke deres ugentlige bad. Det uanmeldte tilsyn har været på besøg på plejehjemmet Stærebo, og det gav avisoverskrifter - personalet har diskuteret kritikken

Klummen - Det skjulte kamera


Tilbage til infoa 2006