$name

Klapjagt på folk på sygedagpenge 

 
Syge mister hver en krone i sygedagpenge og straffes langt hårdere end arbejdsløse fro de samme forseelser.
 
 
Af Johannes H. Nørgård, Fagbladet 3F)
og Merete Astrup
 
Glemmer en arbejdsløs et møde på Arbejdsformidlingen er straffen i værste fald tre uger uden penge.

Men er man syg, er myndighedernes håndtering for at glemme et møde helt anderledes barskt. Her mister man fuldstændig retten til sygedagpenge, uanset om der kan gå hele eller halve år, før man er rask igen.

Det skal faktisk bare gå galt med besvarelsen af et spørgeskema til kommunen. Er skemaet ikke retur otte dage efter, at det er afsendt, har kommunen ret til at stoppe sygedagpengene.

Det skriver fagbladet 3F på hjemmesiden på baggrund af en konkret sag fra et medlem.
En 35 årig familiefar, havde gennem længere tid haft vrøvl med postvæsenet, og havde ikke modtaget spørgeskemaet fra kommunen ej heller en rykker.

Men pludselig blev hans sygedagpenge stoppet, og det har de været siden.
Begrundelsen lød "at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunes opfølgningssats."

Familiefaren havde ikke en chance, for han kunne ikke bevise, at han havde haft vrøvl med posten. Men det passer ikke at han ikke ville medvirke, for han havde i samme periode været i kommunen med et andet dagpengeskema.

Men ingen havde spurgt til oplysningsskemaet.
 
Klapjagt
De strammere regler blev indført af Folketinget sidste sommer for at sikre et hurtigere sygedagpengeopfølgning ude i kommunerne. Allerede på det tidspunkt mødte indførelsen af spørgeskemaet stor modstand.

Kommunernes Landsforening fandt det bureaukratisk og dyrt, og forbundet 3F forudså mange vanskeligheder især for de mange læsesvage medlemmer.

Samtidig med at kommunen har mange af oplysningerne i forvejen, og resten kan de få ved en samtale.

Ankestyrelsen har ikke tal på, hvor mange der siden har mistet deres sygedagpenge enten ved at misse et møde eller på grund af problemer med spørgeskemaet.

Sagen fra 3F er så principiel at Ankestyrelsen har besluttet at behandle den.
 
Tidsfrister livsvigtige
I FOA Social- og Sundhedsafdelingen, kender sagsbehandlerne godt disse problemer, og de bruger rigtig meget tid og rigtig mange kræfter på at "banke" tidsfrister fast hos de sygemeldte.
Der er ingen kære mor i forhold til oplysningsskemaerne.

Sagsbehandler Katja Broe kan godt genkende sagen fra 3F.
- Vi opfordrer sygemeldte til at tjekke datoer på brevene og tjekke datoer på kuverterne, siger Katja Broe.  Otte dage er nemlig ikke altid otte dage.

- Hvis brevet fra kommunen er puttet i kuverten fredag eftermiddag efter at posten er gået ud af huset, så kan den sygemeldte risikere at have det tirsdag, så er der ikke mange dage tilbage.

 Så et andet godt råd er: Svar på spørgeskemaet samme dag du modtager det, og få det afsted med det samme.
    
Fakta:
Forskelsbehandling på syge og ledige
- Udebliver eb ledig fra for eksempel et møde om en handlingsplan på Arbejdsformidlingen kan straffen i værste fald blive tre ugers karantæne uden penge.
 
- Udeliver en syg fra et møde med kommunen er straffen, stop for sygedagpenge i resten af sygdomsperioden uanset om, sygdommen varer et helt eller et halvt år.
 
- Glemmer en ledig at udfylde et dagpengeskema, stopper dagpenge indtil skemaet er udfyldt og udbetales så med tilbagevirkende kraft.
 
- Glemmer en syg et oplysningsskema fra kommunen, som skal besvares og være retur senest otte dage fra et det er afsendt er straffen stop for sygedagpenge i resten af ens sygdomsperiode.
 
Tilbage til september 2006