$name

Social- og sundhedsassistenter til ældreplejen

 
Social- og sundhedsassistenter er den faggruppe, der kan gå ind og løfte ældreplejen. Men det kræver, at vi giver faggruppen og området status.
Ældreforsker Karen Munk opfordrer sygeplejerskerne til at støtte social- og sundhedsassistenterne i at få en autorisation i forhold til ældreplejen.
 
 Af Merete Astrup
 
- Det er vigtigt for et velfærdssamfund, at vi har en ordentlig ældrepleje. Skal det lykkes kræver det virkelig rettidig omhu, siger Karen Munk.

Hun ved, hvad det handler om, hun har forsket i ældreområdet og har en ph.d. i gerontopsykologi.
Hun aner en begyndende forståelse for alvoren hos politikerne.

Hos Karen Munk er der ingen tvivl om, at ældreområdet skal have en højere status end i dag. Hun mener dog, at det er naivt at tro på, at status bliver højere uden at man gør noget specielt.

Derfor mener hun også, at der skal tages nogle initiativer. Og hun har selv nogle interessante visioner.
 
Autorisation
Vi starter et sted, og tager fat på en artikel Tidsskiftet Sygeplejersken, om kontrolsyge i ældreplejen.
 
I artiklen opfordrer Karen Munk sygeplejerskerne til at støtte ønsket om autorisation til social- og sundhedsassistenterne inden for ældreområdet.

Infoa bad hende uddybe synspunktet.
- Når vi snakker hele ældreområdet, er der ikke meget der tyder på, at sygeplejerskerne vælger at arbejde på området i fremtiden.

I en tid med mangel på sygeplejersker fravælger de ældreområdet. Næste gruppe til at tage over bliver social- og sundhedsassistenterne og man kan højne status på området gennem en opkvalificering af social- og sundhedspersonalet, og her kan en autorisation til social- og sundhedsassistenterne være et fint kvalitetsløft.

Status er selvfølgelig også en bedre løn, og ikke at forglemme et bedre arbejdsmiljø.
Lønnen er alt for lav kombineret med, at arbejdet er så hårdt. Vi skal beskytte arbejdskraften hele arbejdslivet, så vi undgår den tidlige og omfattende nedslidning.

Med en opkvalificering følger også lønkravet, mener Karen Munk.

- Vi skal lægge afstand til, at ufaglærte kan komme direkte fra gaden ind på plejehjemmet, som vi så journalisten med skjult kamera på Fælledgården, siger Karen Munk.
 
Nyt fag
Karen Munk mener desuden, at man bør give social- og sundhedsassistenterne en mulighed for at udvikle en ordentlig professionsuddannelse på ældreområdet.

- Tidligere havde vi en plejehjemsassistent uddannelse, der var målrettet til arbejdet med ældre. Jeg synes det er synd, den blev nedlagt. Men i dag kunne man indføre faget gerontologi særskilt i uddannelsen. Faget favner bredt men er også læren om ældres sygdomme.

Hvis social- og sundhedsassistenterne fik dette speciale målrettet til arbejdet med ældre, kunne autorisationen være udtryk for, at de kunne noget specielt indenfor ældreområdet, lyder det fra Karen Munk.

Hun savner, at de ansvarlige politikere fremlægger visioner for en god ældrepolitik.
Efter hendes mening er det overset, at omsorgssektoren er en vigtig søjle i vores velfærdssamfund.
- Hvis vi ikke har en velfungerende offentlig ældrepleje, så vil de dårligst stillede gamle være fortabt i fremtiden.
  
Faktaboks
Karen Munk er uddannet sygeplejerske og psykolog og har en ph.d. i gerontopsykologi.
Hun er koordinator for en masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling ved Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet. Er desuden formand for Dansk Gerontologisk Selskab og medlem af den tidligere styregruppe "Et aldrende Samfund 2030" under det Strategiske Forskningsråd.
 
Tilbage til september 2006