$name

Drop de årlige besparelser i psykiatrien.

 
Det er fuldstændigt hovedløst, at lukke sengepladser og spare 4 millioner kr. i psykiatrien på Amager Hospital.

I forvejen er der mangel på sengepladser, og allerede nu melder personalet ud, at behandlingen af psykisk syge mennesker ikke er god nok.

- Patienter udskrives inden, de er klar til det, og nogle af dem bliver allerede indlagt natten efter, at de er udskrevet.

Denne pendlen frem og tilbage mellem hospital og hjem bliver forstærket, hvis man følger Direktionens spareforslag, siger Palle Nielsen formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, og fortsætter:

- Besparelser har - på nær det første år - været en årligt tilbagevendende begivenhed, siden det nye hospital blev åbnet i september 2001, og konsekvenserne har også ramt personalet. Der er blevet skåret, og samtidig har man et stort vikarforbrug.

På den baggrund forstår Palle Nielsen ikke, at Direktionen har mod på at lægge så stor en del af besparelserne på psykiatrien.

I alt skal Amager hospital spare 9,6 millioner kr., som følge af at den nye Region Hovedstaden mangler 400 millioner kr.

- Det her er et tydeligt eksempel på, at det i dag handler mere om økonomi end behandling af patienter, når sygeplejedirektør Kirsten Poulsen udtaler, at man ikke kan spare på somatikken, fordi der her stilles produktivitetskrav på 2 pct. for ikke at miste penge, siger Palle Nielsen.
Han opfordrer politikerne til, at handle ansvarligt og afvise de fremlagte besparelser, når de skal forhandles.

For borgernes, de syges og personalets skyld.
(Pressemeddelelse udsendt 26.07.06)
 
Tilbage til september 2006