$name

Autorisation en vej frem

 
Social- og Sundhedsassistenterne skal have autorisation. Det prøver FOA at overbevise sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om. I en åben afstemning på tidsskriftet Sygeplejerskens hjemmeside bakker et stort flertal op om FOAs krav 
  
Af Merete Astrup
 
Hen over sommeren har Tidsskriftet Sygeplejersken kørt en afstemning på sin hjemmeside på spørgsmålet. "Synes du, at social- og sundhedsassistenterne skal have autorisation?"

Og resultatet er overvældende til fordel for autorisation. Resultatet viste et overvældende flertal for at give social- og sundhedsassistenter autorisation.

På hjemmesiden har man sideløbende kunne følge en debat mellem sygeplejersker om samme emne, og her har meningerne været delte.

Da det er en åben afstemning, kan man ikke måle om, resultatet er udtryk for at det er et stort flertal af sygeplejersker, der mener, at social- og sundhedsassistenter skal have autorisation. Såvel som der ikke er tale om en videnskabelig undersøgelse.  

Karen Stæhr, formand for FOA, Social- og Sundhedssektoren, har undret sig over hvorfor Sygeplejersken overhovedet har sat afstemningen i gang. Det har hun redegjort for i et brev til Sygeplejerskens chefredaktør, og DSRs formand Connie Krukow.

- Jeg har haft svært ved at forstå interessen i at gå ind og påvirke det arbejde, som vi har været seriøst i gang med i lang tid. Vi går jo heller ikke ind og laver afstemning om, hvorvidt der skal være sygeplejersker i ældresektoren. 

- Men hvis en sådan afstemning overhovedet kan måle noget ud over en procentdel, så må vi bare konstatere, at de mennesker, der har været inde på hjemmesiden mener, at vi skal have autorisation, og det synes jeg da er godt, siger Karen Stæhr, og hun uddyber:

- Når vi i FOA mener, at social- og sundhedsassistenterne skal have autorisation, så er det ud fra flere forhold. Det ene er et hensyn til borgere og patienter.

Når de behandles og plejes af en autoriseret social- og sundhedsassistent, så ved de, at de er i hænderne på en faglig kvalificeret person, der har gennemgået uddannelsen på to år og 10 måneder.
Karen Stæhr har som sektorformand haft foretræde for Folketingets sundhedsudvalg, i forbindelse med behandling af lovforslag om autorisation. Forinden havde hun haft en længere korrespondance med indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som indtil videre har afslået forslaget.
  
Afslag holder ikke
Karen Stæhr forstår slet ikke ministerens afslag, og da slet ikke på baggrund af hele debatten om kvaliteten i ældreplejen.

I teksten til ministerens eget lovforslag for autorisation af sundhedspersoner hedder det:
"Lovforslaget går ud på at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner….."
Det er præcis hvad en autorisation ville bidrage til.

Karen Stæhr siger:
- En autorisation vil virke som et kvalitetsstempel på fuldstændig samme måde som i andre brancher, hvor man mister autorisationen, hvis kvaliteten ikke er i orden. 

Dernæst mener sektorformanden, at en autorisation vil tilføre området prestige.
- Vi har brugt forsommeren på at debattere kvalitet i ældreplejen, og væsentlige problemer skal findes i den manglende rekruttering og fastholdelse af kvalificerede personale.

Får området sin autorisation, så vil det være samfundets anerkendelse af et meget krævende og vigtigt arbejde. Det trænger vi i høj grad til.

Endelig er Karen Stæhr overbevist om, at en autorisation på længere sigt vil føre til højere brugertilfredshed.

- Stiger kvaliteten, uddannelsesniveauet og anerkendelsen, så vil det alt andet lige betyde en bedre ældrepleje og større tilfredshed, siger sektorformanden.

En social- og sundhedsassistent er to år og ti måneder om sin uddannelse, og er fuldt sammenligning med andre faggrupper der allerede har autorisation.

I juni måned afholdt FOA - Fag og Arbejde, Agenda 2006, hvor en række eksperter kom med deres bud på en kvalitetssikring.

Et af buddene var at give social- og sundhedsassistenterne autorisation.
Agendaen var et resultat af debatten om ældreplejen, som blev sat på dagsordenen efter optagelser med skjult kamera på plejehjemmet Fælledgården.
 
Tilbage til september 2006