$name

Psykiatrien tåler ikke nye nedskæringer

 
Af næstformand Marianne Jensen

Nogle befolkningsgrupper er mere marginaliserede end andre, og den politiske indsats for disse befolkningsgrupper er ikke noget at prale af.

Senest kom Rådet for særlig udsatte med deres rapport, som viser at uligheden mellem dem der klarer sig og de der ikke gør, er blevet større.

Det gælder økonomi, men det gælder også muligheder her i livet.
Nogle af de mennesker, der er udsatte er psykisk syge mennesker.

Deres sygdom gør at de kan have svært ved at deltage i et samfund hvor alt går meget stærkt, og hvor man skal være rustet til at være med på beatet.

Vi ser dem på gaderne vi møder dem i vores hverdag.
For nogle år siden omlagde man psykiatrien og skar ned på sengepladser til fordel for udvikling af distriktspsykiatrien.

En tilsyneladende fin udvikling, der skulle sluse psykisk syge mennesker ud i samfundet. Problemet var bare at distriktspsykiatrien ikke blev udviklet så den kunne samle de mennesker op, der ikke mere var senge til på de psykiatriske afdelinger.
 
Nu begynder vi at se de triste og alvorlige følger, når syge mennesker bliver overladt til sig selv.   
En englænder mistede livet i juni, da en psykisk syg mand overfaldt ham med en kniv.

Senere på måneden så politiet sig nødsaget til at skyde en psykisk syg mand, som gik amok i en døgnkiosk.
Når Region Hovedstaden nu i deres budgetforslag bebuder nedskæringer i psykiatrien må vi sige fra.
Smertegrænsen er nået som tillidsrepræsentanterne siger.

Men også fra andre sider lyder advarslerne mod flere nedskæringer i psykiatrien. Blandt andre fra politiet.

Fra Amager Hospital lyder det fra en 1. reservelæge, at patienterne bliver skrevet ud før de er parate til det.

- I nogle tilfælde indlægger vi de samme patienter om natten, som vi har udskrevet om morgenen, har han udtalt til Københavns Radio.

Om det er 20 millioner der skal spares på psykiatrien i Region Hovedstaden i 2007, som er det tal der er meldt ud, eller det bliver lidt mindre er ikke det afgørende. Enhver krone der spares i psykiatrien er en krone for meget.

Personalet er allerede presset, og for hver en seng der lukkes er muligheden for at syge mennesker må klare sig selv på gaden større.

Smertegrænsen er nået. Region Hovedstaden mangler penge - det ved vi.
Men nu sætter statsminister Anders Fogh Rasmussen sig i spidsen for at udvikle velfærden i Danmark, siger han friskt fra Venstres sommermøde.

Vi bliver nødt til at replicere at et velfærdssamfund er kendetegnet ved at der bliver taget hånd om de svageste.

Statsministerens sats, er mere et forsøg på at stække Socialdemokraterne end det er reel vilje til at sikre det velfærdssamfund.

Vi kan i det mindste konstatere, at der er langt meget langt endda, mellem statsministerens erklæring fra Venstres sommermøde, til finansminister Thor Pedersens økonomiske tilbud til kommuner og regioner, og han arrogante holdning over for de borgmestre, der forsøger at tænde advarselslamperne.
 
Tilbage til september 2006