$name

Mangel på personale 
 

Mangel på sygeplejersker! Den har kørt medierne i løbet at sommeren. Desværre er det ikke kun sygeplejerske der mangler i det danske sundhedsvæsen.
- Så meget mere haster det med at få fokus på en opgaveglidning og en personalefastholdelse, siger næstformand i FOA Social og Sundhedsafdelingen Marianne Jensen

 
Af Merete Astrup
 
Der er stor mangel på sygeplejersker allerede. En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, DSR opgør, at der nu mangler flere en 1.100 sygeplejersker.

Senest melder sygeplejeskolerne ud om et stort frafald af sygeplejestuderende.
De samme problemer eksisterer indenfor social- og sundhedsuddannelserne, og arbejdspladserne især indenfor ældreplejen mangler kvalificeret plejepersonale.

Men indenfor sygehusområdet står der faktisk velkvalificerede social- og sundhedsassistenter med kompetencer til at tage nogle af sygeplejerskernes opgaver.
 
Parate
Det fremgår af de profiler på personale, som er beskrevet i de specialebeskrivelser, som en arbejdsgruppe under den kommende Region Hovedstaden har lavet.

 - Profilerne viser, at vores grupper er parate til at tage over på en række opgaver. Men de får ikke lov. Hvad er det der gør, at man på sygehusene ikke tager fat på vores grupper, når der er mangel på sygeplejersker. Det undrer mig, at man ikke sætter gang i opgaveglidningen.
 
Det løser ikke problemet med en generel personalemangel, som også omhandler læger, det ved jeg godt. Men man kunne faktisk få løst nogle af problemerne her og nu, og man kunne med en fremtidig udvikling for opgaveglidning og tilrettelægning danne sig et reelt billede af, hvilke grupper, man har brug for til hvad, mener Marianne Jensen.

Glemt
Men tendenserne går i en helt anden retning.
I de føromtalte specialebeskrivelser for sygehusene i den nye region, er social- og sundhedsassistenterne nogle steder glemt eller skrevet helt ud i det første udkast.
Det finder Marianne Jensen besynderligt.

- Selv om der er rettet lidt op på det i det videre arbejde, så ser vi en tendens til at vores grupper ikke bliver taget med i den komme sygehusudvikling angiveligt fordi vores grupper ikke kan honorere de kommende krav om specialisering og kompetencer.    

- Det burde da være logik, at bruge de personaleressourcer man har optimalt.
Da ikke mindst når sygehusene står i en situation med personalemangel.
 
En opgaveglidning skal naturligvis ske fra top til bund, og omvendt og på tværs. Der er ingen der vil afgive opgaver, før de får nogle nye.

Hvis ikke det sker, så udebliver glidningen.  Faren ligger i at mangel på personale erstattes af vikarbureauer, som så kommer ind og styrer en hel afdeling. Det kan ingen da have interesse i, siger næstformanden.

Hun kunne godt tænke sig at alle gode kræfter kunne samles om, at kompetenceudvikle og efteruddanne de forskellige faggrupper, som spiller en rolle og som fremover kan spille en rolle i sygehusudviklingen.
 
Specialbeskrivelserne i Region Hovedstaden forventes at ligge færdig til offentliggørelse i begyndelsen af september.
 
Tilbage til september 2006