$name

Smertegrænsen nået i psykiatrien

 
Psykiatrien må holde for, hvis de budgetforslag, der er fremlagt nu bliver vedtaget.
I Region Hovedstaden blev det første budgetforslag fremlagt den 8. august. og ud af de samlede besparelser skal psykiatrien holde for med omkring 20 millioner kr.  om året.
Personalet er dybt bekymret.
 
Af Merete Astrup

Hertil og ikke længere lyder det fra tillidsrepræsentanter for psykiatrien i Københavns Amt.
Psykiatrien lider i forvejen under tidligere besparelser. Det gælder både patienter og personale.
Men også fra andre sider lyder advarslerne mod flere nedskæringer i psykiatrien. Blandt andre fra politiet.

Virkeligheden har da også linet nogle barske historier op, som vi kunne læse om i løbet af sommeren.

En englænder mistede livet i juni, da en psykisk syg mand overfaldt ham med en kniv. Senere på måneden så politiet sig nødsaget til at skyde en psykisk syg mand, som gik amok i en døgnkiosk. I august blev en psykisk syg mand sendt i behandling for at have sendt to postyrfremkaldende pulverbreve.

Fra Amager Hospital lyder det fra en 1. reservelæge, at patienterne bliver skrevet ud før de er parate til det.

- I nogle tilfælde indlægger vi de samme patienter om natten, som vi har udskrevet om morgenen, har han udtalt til Københavns Radio.

Samme melding kommer fællestillidsmanden for sygeplejerskerne i psykiatrien i Københavns Amt Lars Bertelsen.
I dagbladet Information siger han: "Vi løber så stærkt vi kan, og folk bliver udskrevet for tidligt. 
 
Konsekvenser på gaden
Tidligere nedskæringer har betydet at antallet af sengepladser er skåret ned i både i Københavns Amt og i H:S.

Nogle af konsekvenserne findes på gaderne og hos politiet når det går galt.
Men endnu flere syge mennesker, der er udskrevet for tidligt driver rundt og lider af smertelige psykiske sygdomme.

Helle Søndergaard, FTR for FOA grupperne i Købehavn Amt siger:
- Det er med meget stor bekymring jeg erfarer, at der igen skal spare i Psykiatrien. Besparelserne vil endnu engang ramme nogen af de svageste borgere i vores samfund meget hårdt.

Set i lyset af at der i forvejen er en stigende og unuanceret opmærksomhed på psykiatriens brugere og stigning af vold i samfundet, frygter jeg at konsekvenserne af yderligere nedskæringer i behandlingspsykiatrien vil få yderligere negative konsekvenser for de psykiatriske patienter/borgere.

I forvejen mærker patienterne konsekvenserne af tidligere nedskæringer og besparelser. Denne tendens mener jeg ikke er holdbar og ej heller særlig værdigt for den psykiatriske patient.
Derfor vil jeg meget opfordrer politikerne til at tænke sig om, inden besparelserne/nedskæringerne vedtages for psykiatrien i den kommende region hovedstaden. 
  
Faktaboks:
Budgetforslaget for 2007 i Region Hovedstaden er fremlagt for politikerne.
Forslaget bygger på en økonomiaftale der før sommerferien blev indgået mellem regionen og regeringen.

I budgettet skal der spares 298 millioner kr. og der ud over skal der bruges 137 millioner af kassebeholdningen.

Formanden for forberedelsesudvalget Vibeke Storm Rasmussen (S) siger, at besparelsen og brugen af kassebeholdningen skal betale for de øgede udgifter til kræftbehandling, ny og dyrere medicin, nye behandlingsmetoder og skal dække udgifterne til at flere patienter kan blive behandlet. Det er en samlet vækst i udgifterne på 670 millioner kr.

Vibeke Storm Rasmussen, mener at man kan sige at sundhedsvæsenet er ved at drukne i egne succes.

Ud over besparelserne på 298 millioner kr. for 2007 er regionen ifølge aftalen med regeringen også forpligtet til at effektivisere driften på sygehusene med to pct.

Fra 2008 til 2010 får Region Hovedstaden yderligere tommelskruerne på økonomisk. Et særligt bloktilskud, der ellers var målrettet psykiatri og forskning i regionen, falder bort. Det vil få underskuddet til at vokse med godt en halv milliard kr.
  
Tilbage til september 2006