Medlemsbladet FOA SOSU - september 2005

Lederen
Mangel på sygeplejersker og læger kan i nogen grad imødekommes, hvis man i sundhedsvæsenet ville bruge og udvikle kompetencerne hos andre faggrupper, her i blandt social- og sundhedsassistenterne
FOA vinder sag om bortvisning af handicaphjælper
FOA - Fag og Arbejde har på vegne af en handicaphjælper i Thy ved retten i Thisted vundet en sag om uberettiget afskedigelse af handicaphjælperen. Retten har tilkendt handicaphjælperen kr. 47.205,18 med tillæg af procesrente. Desuden skal sagsøgte betale sagens omkostninger med kr. 12.000,-.

Vi ser også gerne forbedringer i psykiatrien
Der er ikke noget vi hellere vil end at samarbejde tæt med de pårørende om forbedringer i psykiatrien. Men vi må have debatten løftet.

Arbejdsretten har talt - København må til lommerne
Et år skulle der gå, før Københavns Kommune blev idømt en bod for et års kaos i lønudbetalinger til rigtig mange ansatte.
FOA videreformidler boden til medlemmerne med en kontingentnedsættelse på 250 kr. for september måned.

100 stillinger i fare i hjemmeplejen
2006 skal hjemmeplejen i Københavns Kommune klare sig med færre ansatte, hvis de bebudede besparelser på budgettet bliver vedtaget.
26,6 millioner er for meget at spare, mener Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Spil om millioner
Med pressens og offentlighedens opmærksomhed sætter partierne i Borgerrepræsentationen sig til rette om bordet i disse uger, for at forhandle om budgettet for næste år.

Stramninger - men med positive takter
Jeg er meget glad for, at vi nu ikke længere skal diskutere afskaffelse af efterlønnen, men i stedet skal diskutere betingelserne for at få udbetalt efterløn. Det betyder, at efterlønnen fortsat skal være en rettighed for lønmodtagerne."

En livshistorie livsnødvendig?
Begrebet "livshistorie" er indført i Serviceloven og er f.eks. i Københavns Kommune blevet et myndighedskrav.
Men for nogle mennesker kan det virke grænseoverskridende at blive bedt om at udlevere deres livshistorie til fremmede mennesker.

Social- og sundhedsskolen har ikke elever nok
Politikerne har ændret ønskesedlen til Social- og Sundhedsskolen i København. Der skal uddannes flere sosu-assistenter, selvom man stadig nøler med at indføre voksen elevløn. De kommende ændringer af Hovedstadens Sygehusfællesskab ligger bag behovet for flere sosu-assistenter.

Mere kassetænkning og mere bureaukrati
Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen mener ikke den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er velegnet til at skabe et bedre og mere velfungerende sundhedsvæsen.

Mindre brugertilfredshed i ældreplejen
Det Kommunale Kartel har gennemgået en tilfredshedsundersøgelse fra KL og Finansministeriet.
Undersøgelsen viser, at brugerne i ældre området er lidt mindre tilfredse, end de har været tidligere.

Svigt
"Jeg får aldrig andet end lugten,
men af den kan man godt bli´ mæt"

Motionen er sat på pause
Sundhedsforvaltningens forsøg på at få sosu-hjælperne i København til at røre sig mere er sat på stand-by. Både på grund af manglende tilslutning blandt medarbejderne og på grund af statslige regler, der beskatter "den sjove motion". Til gengæld er tilbud om fysioterapi nu sat i system.


Tilbage til infoa 2005