$name

Nye opgaver kalder på vores kompetence

 
af næstformand Marianne Jensen

Mangel på sygeplejersker og læger kan i nogen grad imødekommes, hvis man i sundhedsvæsenet ville bruge og udvikle kompetencerne hos andre faggrupper, her i blandt social- og sundhedsassistenterne.

Opgaveglidning bliver en øvelse, der i fremtiden skal gøres endnu mere ud af end man gør i dag, i det danske sundhedsvæsen.

Skal opgaveglidningen fungerer, kræver det fokus på medarbejdernes faglighed og kompetencer.
Jeg ser frem til den dag, hvor kompetencer først og fremmest bare bruges. og når de skal udvikles, at det så sker som en naturlig del af arbejdstilrettelæggelsen. Opgaveglidning kræver at alle, de faggrupper, der er ansat bliver brugt og udviklet.

Vi står overfor den nye kommunalreform, og den kalder på nye opgaver og kompetencer i et sammenhængende patientforløb.

Kommunerne får nye opgaver i det regionale sundhedsvæsen, og de får en del af betalingsansvaret.
Hensigten med betalingsansvaret er at øge kommunernes incitament til at oprette egene tilbud, som kan aflaste sygehusene og effektivt fremme forebyggelses, trænings- og plejeindsatsen.

Uanset hvilken holdning man har til denne udvikling, så er forudsætningen for at udvikle de nye tilbud, at medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen kompetenceudvikles.

De fremtidige kompetencer handler blandt andet om, at kunne håndtere flere komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i kommunerne, som smertebehandling, og genoptræning. Ud over en udbygning af personalets kompetencer, vil det også kræve hurtig adgang til supervision.

Hensynet til borgerne og effekten af den samlede indsats tilsigter en bred koordinering.
Der er faktisk enighed mellem Kommunernes Landsforening, Sundhedskartellet og Det Kommunale Kartel, om at det kræver nye kompetencer.

Blandt de vigtigste kompetencer hos medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen bliver:
at medarbejderne kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt i forhold til løsning af borgernes behov, således at den enkelte medarbejder kan klare så mange opgaver og funktioner hos borgeren som muligt.

Medarbejderne får en mere koordinerende roll, da de skal løfte flere opgaver fra sygehusene, og borgernes problemer bliver mere komplekse.

Medarbejderne skal løse flere specialfunktioner, som for eksempel diabetes, hjerneblødninger og demens.

Der bliver brug for nye ledelseskompetencer som forudsætning for at udvikle kvalitet i ydelserne og skabe rammerne for optimale kommunale sundhedstilbud.

Sådan formuleres det i en pjece som er udgivet i samarbejde mellem KL , Det Kommunale Kartel og Sundhedskartellet.

Så det er sådan set bare om at komme i gang.

Med de erfaringer vi har fra kompetenceudviklingen, som desværre lader meget tilbage for vores grupper, så kan dette nye tiltag ikke gå stærkt nok.

Det ville da være dejligt, om vi kom om ikke på forkant med udviklingen, så i det mindste på omgangshøjde.
 
   
Tilbage til september 2005