$name

Social- og Sundhedsskolen har ikke elever nok

 
Politikerne har ændret ønskesedlen til Social- og Sundhedsskolen i København. Der skal uddannes flere sosu-assistenter, selvom man stadig nøler med at indføre voksen elevløn. De kommende ændringer af Hovedstadens Sygehusfællesskab ligger bag behovet for flere sosu-assistenter.
  
Af Hanne Bros
 
Fra 1. januar 2006 kan Social- og Sundhedsskolen i Københavns Kommune få lov til at optage 744 elever på assistentlinjen. Det er et ordentlig hop fra den nuværende kvote på 288 elever, der blev vedtaget i 1994.

Samtidig skrues der ned for ambitionerne, når det gælder sosu-hjælperne: Her kunne der indtil i år optages ikke mindre end 1035 elever, men fra næste år bliver politikernes ønskeseddel på 831 elever.

Tallene er som sagt en ønskeseddel, for virkeligheden ser anderledes ud: I år er der optaget 663 på hjælper-uddannelsen og 110 vil prøve kræfter med "assistenten".

Så foreløbig er der god plads til de nye elever. Sosu-skolen har stadig problemer med for få ansøgere og for stort frafald, så de nye kvoter er altså en matematisk model.
 
Urealistisk
Poul Møller, der er fællestillidsrepræsentant  på Bispebjerg Hospital, har siddet med i en baggrundsgruppe, der i foråret skulle levere tal og argumenter til de københavnske politikere i form af en rapport om det fremtidige behov for optaget på den københavnske Social- og Sundhedsskole Værket har fået titlen "Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne i Københavns kommune".
 
- Er det realistisk at få 744 ansøgere til assistentuddannelsen næste år? 
- Nej, lykken var selvfølgelig, hvis der en dag ligefrem var for mange ansøgere, men som det ser ud i dag, er det ikke realistisk med 744 ansøgere, siger han og fortsætter:

- Hvis du ser på tallene tilbage i tid, så er det jo aldrig lykkes at uddanne bare de 288 sosu-assistenter, som den tidligere kvote var på. Det nye tal på 744 elever er et udtryk for behovet for plejepersonale - men altså ikke det samme som virkeligheden, forklarer Poul Møller.

Han ser mange grunde til, at det stadig er svært at få ansøgere nok. En af årsagerne kan være, at politikerne stadig ikke har indført mulighed for voksen elevløn for assistent-elever. Det er nu "under overvejelse" og skal analyseres:

- For mig at se kommer vi ikke uden om at indføre voksen elevløn til folk over 25 år, der gerne vil uddanne sig til sosu-assistenter, siger Poul Møller:

- Du skal have prøvet lidt af livets genvordigheder for at blive en god sosu-assistent. Jeg synes, at assistent-linjen henvender sig til voksne ansøgere - og deres privatøkonomi kan altså ikke løbe rundt på en almindelig elevløn. De københavnske politikere må finde flere penge til voksen elevløn - både til flere hjælpere og til assistenterne.

På trods af sin kritik af de nye kvoter, er Poul Møller alligevel glad for, at dimensioneringsrapporten er blevet lavet. De nuværende tal for dimensioneringen - det vil sige det ideelle omfang af elever på grundforløb, hjælper- og assistent-optag - er ikke blevet ændret siden 1991 og 1994. Med den nye regnemodel kan politikerne forhåbentlig bedre gennemskue at ændre på tallene cirka hvert andet år.

Kvalitet
Et andet ømt punkt - set med Poul Møllers øjne - kan være indholdet i uddannelsen. Frafaldet undervejs er nemlig alt for stort:

- Uddannelsen som sådan tror jeg er udmærket, men kvaliteten kommer an på skolen selv. Jeg synes ikke, at der er struktur nok på undervisningen i København - og nogle elever kan altså ikke gennemføre uddannelsen ved bare at tage ansvar for egen læring, mener han.

Poul Møller har selv taget sygehjælper-uddannelsen i København i 1988-1989 og blevet opskolet samme sted i 1999-2000.

Han synes, at både FOA selv og Social- og Sundhedsskolen skal fokusere mere på de nye muligheder i uddannelsen frem for at deltage i "idylliserende kampagner".

- Vi har ikke fået fortalt offentligheden, at det i dag er en god uddannelsesmulighed - også for ikke boglige unge - til at komme videre i systemet, mener han og hentyder til, at sosu-uddannelserne i dag kan være "en stige" til at videreuddanne sig f.eks. til pædagog eller få merit til andre attraktive uddannelser på sundhedsområdet.
 
Uenighed om kampagne
Når Poul Møller kritiserer "idylliserende kampagner" er det den netop overståede offensiv "mod-til-mennesker" han kritiserer: Fra efteråret 2004 søsatte København og Københavns Amt sammen med de to berørte Social- og Sundhedsskoler og Arbejdsmarkedsrådet en kampagne, der skulle rekruttere flere kandidater til sosu-uddannelserne.

Gennem en hjemmeside, pjecer, reklamer i busser, tog og på standere, postkort og åbenthus-arrangementer på Social- og sundhedsskolerne ville man lave en positiv kampagne for uddannelserne.

Opgaven blev givet til kommunikationsbureauet Advice A/S, hvor kommunikationsrådgiver Jacob Søby Bang fik ansvar for opgaven. Han er i dag ansat som kommunikationschef på KVL (i daglig tale Landbohøjskolen på Frederiksberg) og synes, at kampagnen er forløbet fint:

- På mange måder var - og er - "mod-til-mennesker" kampagnen en succes. Over 35 positive mediehistorier om sosuområdet på TV, radio og aviser, flere deltagere ved åbenthus arrangementerne, over 2.000 besøgende på kampagnesitet modtilmennesker.dk og på sosu-skolerne en følelse af, at der var ramt rigtigt med form og indhold.

Tilbage til september 2005