$name

Motionen er sat på pause

 
Sundhedsforvaltningens forsøg på at få sosu-hjælperne i København til at røre sig mere er sat på stand-by. Både på grund af manglende tilslutning blandt medarbejderne og på grund af statslige regler, der beskatter "den sjove motion". Til gengæld er tilbud om fysioterapi nu sat i system.
 
 
Af Hanne Bros
 
For to år siden begyndte Københavns kommune at lægge penge til side til motion og bevægelse i hjemmeplejen. Pengene skulle gå til både massage, fysioterapi og motion blandt medarbejderne, så dårlige rygge, ømme skuldre og knasende nakkehvirvler kunne lindres - og allerhelst undgås.

- Vi ville gerne have indført motion i grupper med instruktør, men skattevæsenet siger, at det er skattepligtigt, forklarer Helene Runliden, der er leder af afdelingen for personaleudvikling og arbejdsmiljø i sundhedsforvaltningen, den såkaldte HR-stab. Det betyder, at de ansatte skal betale skat af et sådan personalegode, hvis det foregår gratis på arbejdspladsen.

Set fra sundhedsforvaltningens skriveborde i Sjællandsgade skal der derfor komme en ændring i skattereglerne på landsplan, før kommunen kan tilbyde "sjov motion". Skattereglen skyldes, at en kommune ikke må konkurrere med private udbydere af motion, f.eks. fitnesscentre eller gymnastikforeninger, hvor deltagerne selv betaler for at svede sammen.

- Vi kan i virkeligheden ikke gøre noget ved skattereglerne, siger Helene Runliden, men der er jo også et vist pres fra flere private virksomheder, der gerne vil tilbyde medarbejdermotion, for at få reglerne bliver lavet om.

Slappe af i basen
Da skattereglerne satte en stopper for de store planer om fælles motion, har sundhedsforvaltningen i stedet prøvet at sætte pausegymnastik på dagsordenen.

Ti enheder i hjemmeplejen blev præsenteret for konceptet om at røre musklerne i pauserne - men kun to enheder tog mod tilbuddet.

- Jeg tror ikke, at medarbejderne oplevede det som et tilbud. Til daglig cykler de jo meget og løber frem og tilbage, så jeg kan godt forstå, at sosu-hjælperne hellere vil puste ud, når de er hjemme i basen, siger Helene Runliden. Hun skynder sig at tilføje, at hun godt ved, at pauserne også bliver brugt til at koordinere og planlægge arbejdet med både kollegaer og leder.

- Vi vil gerne arbejde videre med motionsdelen, men vi må nok prøve at tænke anderledes, konkluderer Helene Runliden i dag - med henvisning til de lidt pauvre forsøg på at indføre pausegymnastik. Kommunen må nemlig gerne tilbyde arbejdsrelateret motion - f.eks. ryghold.

Fysioterapi i drift
Til gengæld kan sundhedsforvaltningen prale med, at tilbud om fysioterapi nu er i faste rammer. Medarbejdere med rygproblemer eller andre smerter, der skyldes arbejdet i hjemmeplejen, kan nu få fysioterapi hos "Sygdom og Forebyggelse", i daglig tale SYFO.

Her står tre fysioterapeuter klar til at hjælpe medarbejderne  - " jo før, jo bedre," som Helene Runliden udtrykker det.

I princippet skal man henvises gennem sin leder i hjemmeplejen, men Helene Runliden vil gerne opfordre sosu-hjælperne til at komme hurtigt i gang med behandling i stedet for at gå og vente på, at smerterne bliver værre og værre.
 
Er du ansat i hjemmeplejen, er du velkommen til at henvende dig til SYFO og få en vurdering af, om du kan få gavn af "Sygdom og Forebyggelses" tilbud om fysioterapi. SYFO ligger på Enghavevej 82, stuen, på Vesterbro og har telefon 33663366.
                     
Tilbage til september 2005