$name

Stramninger - men med positive takter
 

"Jeg er meget glad for, at vi nu ikke længere skal diskutere afskaffelse af efterlønnen, men i stedet skal diskutere betingelserne for at få udbetalt efterløn. Det betyder, at efterlønnen fortsat skal være en rettighed for lønmodtagerne."
 
Sådan reagerer forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA - Fag og Arbejde på dagens socialdemokratiske velfærds- og efterlønsudspil.
 
"Til gengæld er der i oplægget tale om alvorlige stramninger - også for kraftige stramninger."
 
"Når efterlønsalderen sættes op fra 60 til 62 år, så vil der for store grupper af vore medlemmer være tale om en dramatisk forhøjelse. Den gennemsnitlige overgang til efterløn for vore medlemmer i dag finder sted, når medlemmet er 60,5 år. Det sker altså på et tidspunkt, hvor det dårligst kan betale sig for den enkelte - men hvor vore tilbagemeldinger entydigt lyder på, at medlemmerne føler sig nedslidte - og de orker ikke at vente til de fylder 62, hvor der ellers er en økonomisk gulerod at hente," siger Dennis Kristensen.
 
"En optjeningsperiode på 38 år er simpelthen for lang. Det risikerer at få konsekvenser for ligestillingen og for de grupper, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig risikerer en så lang optjeningsperiode at stille sig i vejen for den fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som vi får brug for i fremtiden."
 
"Jeg kan også være overrasket over, at folk, der er i fyrrerne ikke fredes." 
 
Dennis Kristensen peger på én meget afgørende forudsætning for at planen kan virke og blive den sikring af velfærdssamfundet, som Socialdemokraterne taler om.
 
"Det vil være altafgørende, at besparelserne på ordningen så at sige føres tilbage igen, så der etableres de job-muligheder og de seniorordninger, der gør det attraktivt for de 60-årige at blive på arbejdsmarkedet."

"Jeg tror, at lysten til at blive på arbejdsmarkedet, når man fylder 60, i stort omfang er til stede. Men arbejdsmarkedet har i dag ganske enkelt ikke stået til rådighed i tilstrækkeligt omfang for det grå guld. Hvis forslaget skal have afgørende velfærdspolitiske aspekter, så skal det suppleres med en bred vifte om muligheder for de ældre. Jeg vil gerne anerkende, at der er brug for flere hænder til at udfylde opgaverne i velfærdssamfundet. Men politikerne har svigtet groft i den retning indtil nu. Det bliver udfordringen fremover," slutter Dennis Kristensen.


 
Tilbage til september 2005