$name

Arbejdsretten har talt
- København må til lommerne
 

Et år skulle der gå, før Københavns Kommune blev idømt en bod for et års kaos i lønudbetalinger til rigtig mange ansatte.
FOA videreformidler boden til medlemmerne med en kontingentnedsættelse på 250 kr. for september måned.
 
Af Merete Astrup
 
Et år med ikke ubetydelige ulemper som for sent og forkert udbetalt løn og pension med en masse bøvl til følge for en hel masse mennesker.

FOA - Fag og Arbejde indklagede Københavns Kommune i Arbejdsretten for overenskomstbrud allerede i september 2004, da det stod klart, at mange medlemmer havde mange fejl i deres lønsedler. Sådan havde det stået til siden lønudbetalingen i juni måned.

I fagforeningen kom de første opringninger i begyndelsen af august fra medlemmer, der ikke genkendte de beløb, der stod på deres lønsedler.

Desuden var der rod i feriekort og feriegodtgørelser.
Dag for dag glødede sagsbehandlernes telefoner på Godthåbsvej.

- Når vi skulle hjælpe medlemmerne, kunne vi sjældent få fat i nogen i Accenture. Enten var telefonerne lukkede eller også var der svarere på, sagde daværende sagsbehandler Helle Gaarslev til infoa.

Ledere på de enkelte arbejdspladser var ved at drukne i a conto udbetalinger, og det samme var medarbejderne på kommunens lønkontorer.

For de arme medarbejdere der fik forkerte lønninger, betød det, et rend fra det ene sted til det andet for at få udbetalt deres egne penge.

- For slet ikke at tale om, den ydmygelse som nogle af vores medlemmer følte, når de skulle i banken og lave overtræk eller bede om a conto beløbene.

- Det hverken kunne eller ville vi leve med, siger næstformand Marianne Jensen, så vi bad hurtigt om et møde med sundhedsforvaltningens direktør Jesper Fisker.

Mødet fandt sted den 23. august 2004, hvor han medgav at fejlprocenten var uacceptabel.
 
FOA hurtigt ude
Miseren startede da firmaet Accenture, skulle udbetale løn og pension.
Københavns Kommune udliciterede lønudbetalingerne med virkning fra 1. juni 2004. Det blev firmaet Accenture, der vandt udbudsrunden foran KMD, (tidligere Kommunedata) som i øvrigt vender tilbage til Københavns Kommune fra 1. oktober i år.

Accenture og Københavns Kommune havde haft et halvt år til at implementere det nye lønsystem, og alligevel gik det grueligt galt.

Det var først ved lønudkørslen i juli måned, at det gik op for Købehavns Kommune, at fejlene i lønudbetalingerne var så omfattende, som de var.

Både Accenture og kommunen tog det nogenlunde roligt.
Kommunen lovede forbedringer, men "det er ikke godt nok", som forbundsformand Dennis Kristensen udtalte, da FOA og LO besluttede, at indklage kommunen for overenskomstbrud, da det stod klart, at lønkaos fortsatte i september og højest sandsynligt også i oktober.

For de ansatte, der blev ramt af de mange fejl i udbetalingerne, tårnede problemerne sig op i ekstra omkostninger i forhold til banken, morarenter, og senere skattevæsenet.

Derfor krævede forbundet, at Københavns Kommune skulle dække de udgifter, som de ansatte måtte have som følge af lønrodet.

Arbejdsretten udsatte sagen i september, fordi retten imødekom krav fra Københavns Kommune om at komme med yderligere oplysninger i sagen.

Den var FOA ikke enig i.
Forbundet mente, at det væsentlige var, at få afklaret om kommunen havde begået overenskomstbrud eller ej.

Accenture havde i løbet af september skaffet flere ressourcer, og overborgmester Lars Engberg sendte brev til Accenture, hvor han strammede op om kravene til at få orden i løn- og pensionsudbetalingerne.

I december 2004, var der stadig så meget rod, at overborgmesteren så sig nødsaget til, at sende et brev ud til medarbejderne med løfter om bedringer.

Imens fortsatte det store lønkaos
Fejlprocenten blev lidt mindre, men ikke acceptabelt, og nye fejl afløste gamle.
Efterhånden voksede kravet til politikerne om, at fyre Accenture. Blandt dem der rejste det krav var KFF, København og Frederiksberg fællesrepræsentation.

Men der skulle et par runder til i Købehavns Borgerrepræsentation, før firmaet fik fyresedlen.
Inden da indgik kommunen et forlig med Accenture, som kostede firmaet 15 millioner kr.
Accenture blev fyret med virkning fra 1. oktober 2005.
 
Kommunalt ansvar
Inden måtte Københavns Kommune igen en tur i Arbejdsretten.
Som den eneste kommune i landet, kom lønstigningerne fra de netop færdigforhandlede overenskomster ikke til udbetaling i maj 2005.

Sammenholdt med det foregående års lønkaos, dømte Arbejdsretten den 27. juni Københavns Kommune til at betale en bod på næsten fire millioner kroner til tre forbund. FOA, 3F og Lærernes Centralorganisation.

For FOAs vedkommende handler det om 3.2 millioner kroner.
En dom, der signalere at en kommune ikke kan løbe fra sin ansvarlighed ved at udlicitere.
Dennis Kristensen, formand for FOA:

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at Arbejdsretten gennem dommen klart og tydeligt fastslår, at Københavns Kommunes særdeles mangelfulde lønanvisning ud fra en juridisk vinkel har været uacceptabel.

For alt for mange ansatte i kommunen har det sidste års tid imidlertid ikke handlet om jura, men derimod om at få bragt orden på lønkontoen og indbetalingerne til skat og pension og på årsopgørelsen. Det har handlet om, at få mulighed for at få styr på egen økonomi, som vel er den helt grundlæggende ret som lønmodtager.
 
 
Faktaboks: 
Accenture overtog 1- september 2003 kommunens løn- og pensionsanvisning.
Desuden skulle et nyt lønsystem sættes i drift sommeren 2004.

i juni 2004 viste systemet at indeholde mangler, der desværre resulterede i en stor mængde af fejl.
 
Arbejdsretten 22. oktober 2004 - sagen udsat fordi Københavns Kommune ønskede at fremkomme med yderligere oplysninger.

FOA modsatte sig med den begrundelse, at det vigtigste i sagen må være, at få fastslået om Københavns Kommune har begået overenskomstbrud ved ikke at udbetale den korrekte løn til tiden.  

Accenture betaler København kommune 15 millioner i kompensation i februar 2004
 
Borgerrepræsentationen fyrer Accenture i ….. med virkning fra 1. oktober 2005.
 
Arbejdsretten 27. juni 2005 i dømmer Københavns Kommune at betale bod til de tre forbund FOA, 3 F og Lærernes Centralorganisation.
  
Boden deles ud til de ramte 
Er du en af dem der skal have en kontingentnedsættelse på 250 kr. i september måned?
Kommunens bod til FOA udgør 3.2 millioner kroner. Det svarer til 250 kr. pr medlem der har været ansat og fået forkerte lønudbetalinger.

Forbundets hovedbestyrelse har besluttet at boden skal komme de ansatte til gode, der har døjet med dette kaos.

Derfor bliver kontingent sat ned med 250 kr. i september måned.
De fleste ansatte er allerede registreret og får automatisk fratrukket beløbet.

Men i FOA Social- og Sundhedsafdelingen er det en liste på ca. 1000 medlemmer, hvor der ikke er indbetalt pension, selvom de er registreret som ansatte i Københavns Kommune i perioden 1, juni 2004 til 1. juni 2005.

De har alle fået et brev ud fra fagforeningen, med et svarskema og en svarkuvert.
 
Tilbage til september 2005