$name

Spil om millioner

 
Med pressens og offentlighedens opmærksomhed sætter partierne i Borgerrepræsentationen sig til rette om bordet i disse uger, for at forhandle om budgettet for næste år.

I virkeligheden er det ikke ret mange penge de forhandler om.

 Det er nemlig ikke hele kommunens samlede pengetank på cirka 30 milliarder kroner, der er i spil, når politikerne i Borgerrepræsentationen forhandler om næste års budget.

De forsøger alene at blive enige om, hvordan de vil bruge de cirka to procent af kommunens budget, der er endt i den såkaldte omstillingspulje.

Den pulje, der består af de to procent, som hver forvaltning har barberet af sit eget budget og smidt i en fælles kasse. Til brug for udvikling af nye områder.

Resten af kommunens budget - på cirka 30 milliarder kroner - ligger fast. Dog ikke mere fast, end at det står politikerne frit for at gå det igennem for at skære en hæl og klippe en tå. Eller for at bruge pengene anderledes. Det sker bare sjældent.

I år har Sundheds- og omsorgsudvalget bebudet, at tage temaet om de ældre og hjemmeplejen med i budgetdrøftelserne.

Udvalget mener det er urimeligt at der skal spares 26,6 millioner for at tilpasse budgettet til et faldende antal ældre.
(Merete)

Sådan bliver Sundhedsforvaltningens budget til
Sammen men kommunens øvrige forvaltninger er vi allerede godt i gang med at tegne rammerne for budget 2006. Men hvad sker der egentlig? Og hvornår sker det? Følg med i processen på denne tidsplan.
 
Slutningen af februar 2005
Budgetseminar med hele Sundheds- og Omsorgsudvalget, Direktionen og repræsentanter fra Økonomistaben. Politikerne præsenteres for rammerne for budget 2006. Og et oplæg fra forvaltningen med forslag til besparelser og ønsker. Politikerne kommer her med deres holdninger til spareforslag og ønskelister. Ofte har politikerne helt andre ønsker end forvaltningen.
 
August-september 2005
Overborgmesteren inviterer de politiske partier til rundbordssamtaler om budgettet. Det er Overborgmesteren, der beslutter, hvilke partier der herefter skal inviteres med til de uformelle budgetforhandlinger - dem, der foregår uden for politiske udvalg og Borgerrepræsentationen.
I løbet af de kommende måneder forhandler partierne om indholdet i budgettet. Det ender med, at de indgår en aftale om det kommende års budget.

Forligsaftalen ligger til grund for den efterfølgende afstemning i Borgerrepræsentationen. Det betyder, at politikerne bag budgetforslaget forpligter sig til at stemme nej til alle andre forslag end dem, de selv fremlægger.
 
5. oktober 2005
Borgerrepræsentationen vedtager det endelige budget for 2006.
 
December 2005
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om, hvordan vi i Sundhedsforvaltningen vil realisere beslutningerne i budget 2006.
 
 
Tilbage til september 2005