$name

FOA vinder sag om bortvisning af handicaphjælper

af Merete Astrup

FOA - Fag og Arbejde har på vegne af en handicaphjælper i Thy ved retten i Thisted vundet en sag om uberettiget afskedigelse af handicaphjælperen. Retten har tilkendt handicaphjælperen kr. 47.205,18 med tillæg af procesrente. Desuden skal sagsøgte betale sagens omkostninger med kr. 12.000,-.

"Det er dybest set ulykkeligt at føre disse sager. En handicappet har meget ofte ikke de nødvendige forudsætninger for at optræde som arbejdsgiver. Men når løn- og arbejdsvilkår bliver klart overtrådt, og - som i dette tilfælde - en handicaphjælper bliver bortvist uden opsigelse, så er vi nødt til at gribe ind," siger sektorformand Karen Stæhr fra FOAs Social- og sundhedssektor.

Hun peger på, at det alene er kommunernes ansvar, at det nu ved flere lejligheder er endt med disse ulykkelige sager i retten, hvor handicappede er idømt store erstatningsbeløb til tidligere ansatte. FOA har i mere end 25 år presset på for at tegne overenskomst på området, men KL har afvist ønsket med henvisning til, at det ikke er kommunen, men den enkelte handicappede, der formelt set er arbejdsgiver.

Når handicaphjælperne i dag ikke har nogen overenskomst, så er det alene lovgivningens minimumsbestemmelser, der gælder for ferie, barsel og så videre.

"Det er afgørende, at vi sikrer den handicappede nogle regler, der er både til at forstå og til at administrere. Der er et meget nært forhold mellem den enkelte handicappede og hjælperen, og det skal ikke ødelægges af bureaukrati eller besvær med at finde rundt i arbejdsmarkedslove og overenskomster," siger Karen Stæhr.

"Vi har intet ønske om at gøre den enkelte handicappede til en bureaukrat, der skal administrere overenskomster, ferieordninger og barselsregler. Den handicappede skal naturligvis fortsat selv udvælge og ansætte sin hjælper og tilrettelægge det daglige arbejde. Vi kan leve med mange modeller for en overenskomst - og problemet er for eksempel løst for de selvejende børnehaver.

Her er det KL, der skriver under på overenskomsten, mens ansættelse og afskedigelse sker i den enkelte institution. Sådan et system vil passe fint til forholdet mellem den handicappede og handicaphjælperen," mener Karen Stæhr. 

Tilbage til september 2005