$name

100 stillinger i fare hjemmeplejen

 
I 2006 skal hjemmeplejen i Københavns Kommune klare sig med færre ansatte, hvis de bebudede besparelser på budgettet bliver vedtaget.
26,6 millioner er for meget at spare, mener Sundheds- og Omsorgsudvalget.
 
Af Merete Astrup
 
Demografi- besparelser kalder man det i år.
Men i hjemmeplejen er medarbejderne ligeglade med, hvad nedskæringen hedder. For  dem betyder nedlæggelse af 100 stillinger, at de skal cykle hurtigere fra sted til sted. Deres vejtid bliver nemlig længere, når hjemmeplejeenheder lægges sammen.

Dertil kommer, at de får mindre tid til hver enkelt borger. Det lyder efterhånden som en kliché, men er ikke desto mindre sand.

En demografi besparelse, som betyder, at man retter budgettet ind efter det faldende antal af ældre, kan ikke opgøres på den måde som Økonomiudvalget i København lægger det ud.

I oplægget forventer Økonomiudvalget, at man kan spare i forhold en til en. Men sådan hænger verden ikke sammen.
 
Dyre besparelser
Som formand for fagforeningen. Palle Nielsen tidligere har sagt:

- Fem færre ældre i en hjemmeplejeenhed giver ikke automatisk en tilsvarende besparelse. Du kan heller ikke droppe nattevagten, fordi der bliver tre færre beboere på et plejehjem.

På samme måde kan man ikke bare lægge hjemmeplejeenhederne sammen. Det koster noget.
Palle Nielsen glæder sig over Sundheds- og Omsorgsudvalget har lyttet "til os der ved noget om det", når udvalget nu tager til genmæle i en pressemeddelelse.

Udvalget finder besparelsen urimelig og forlanger kompensation på 12,5 millioner kroner.
" Den foreslåede kompensation er begrundet i tekniske udgifter til sammenlægning af hjemmeplejeenheder, øget vejtid, udbetaling af feriepenge (grundet afskedigelser)og fratrædelsesgodtgørelser.

Der er ikke tale om et højere serviceniveau. men hvis en medarbejder i hjemmeplejen på grund af sammenlægninger af enheder bliver nødt til at bruge blot 10n sekunder mere til transport mellem de enkelte besøg, antager dette alene en forøget udgift på 4 millioner kroner."

Videre hedder det:
" Den foreslåede kompensation er i sig selv nødvendig. Men allerede tidligere på året har et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg tilkendegivet at man ønskede helt at blive friholdt de varslede demografibesparelser - altså samtlige 26,6 millioner. kr.

Derved ville der opstår mulighed for at give medarbejderne i hjemmeplejen et savnet og tiltrængt kompetenceløft. Dette tema vil indgå i budgetdrøftelserne."

Vi kan hilse at sige, at der er fuld opbakning fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen.
Fagforeningen er leveringsdygtig i cases fra det virkelige liv i den københavnske hjemmepleje.

- Hvis Københavns Kommune fremover vil have en hjemmepleje med kvalificerede medarbejdere, er Borgerrepræsentationen nødt til at tage os og nu Sundheds- og omsorgsudvalget seriøst, fastslår Palle Nielsen. 
 
Tilbage til september 2005