FOA Nordsjællands Vision

Danmarks bedste lokale fagforening

Vi skal:

 • Være synlige og tæt på medlemmer i hverdagen
 • Have veluddannede og handlekraftige tillidsvalgte
 • Bidrage aktivt til aktuelle offentlige debatter
 • Være troværdige
 • Være bevidste om vores faglighed
 • Fortælle de ”gode historier”
 • Levere resultater
 • Være nærværende og tilstede på uddannelsesinstitutioner
 • Være aktive i den lokale samfundsdebat
 • Deltage i politikerdebatter via lokale politikere i lokalsamfundet
 • Informere og inddrage medlemmer om relevante emner
 • Være anerkendende, vise solidaritet, støtte op omkring alle faggrupper, holde medlemmet i centrum og se fordelene i mangfoldighed
 • Have tillidsvalgte i MED-systemet der italesætter trivsel og arbejdsmiljø
 • Bidrage til at sikre tilstrækkelige ressourcer ift. velfærdssamfundet

 

Godkendt af FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse 2014 og visionen revideres jævnligt.