Strategi for uddannelse

Formålet med strategien er at sikre en øget tilslutning til uddannelse og kompetenceudvikling, samt et fokus på at påvirke indholdet og kvaliteten af de uddannelser, som FOA er part i – herunder elevvilkår. Målsætningen om at få højnet antallet af FOA medlemmer, der tager en uddannelse eller får en løbende kompetenceudvikling har en række sideløbende effekter og tråde ind i andre indsatsområder. Fx vil uddannelsesstrategien have en parallel til både arbejdsmiljø- og organiseringsindsatser.

Øget tilslutning til de uddannelser, som FOA er part i

Adgang til uddannelse og efter- og videreuddannelse er en essentiel del af løsningen på de massive rekrutteringsproblemer, der fortsat vil være de kommende år. FOA Nordsjælland er part i en række erhvervsuddannelser, som flere mennesker skal motiveres til at tage. Det skal vi gøre via oplysning til vores medlemmer og påvirkning af arbejdsgiverne på de arbejdspladser, som vi repræsenterer.

Målsætningen med uddannelsesstrategien er:

  • Flere medlemmer skal kende deres muligheder for uddannelse og efter-videreuddannelse
  • FOA Nordsjælland skal løbende tilbyde rådgivning og hjælp til uddannelsesansøgninger og uddannelsesaftaler
  • Vores arbejdsgivere skal i højere grad være opmærksomme på at være gode uddannelsessteder og tilbyde deres ufaglærte medarbejdere uddannelse

Påvirkning af de uddannelser, som FOA er part i

De uddannelser som FOA er part giver medlemmer nogle vigtige kompetencer og muligheden for at sikre en opgaveløsning af høj kvalitet. Det kræver, at så mange som muligt får den uddannelse, der er relevant for deres arbejdsopgaver, og at indholdet af uddannelsen udvikles efter de behov som arbejdsområderne

  • Vi er repræsenteret i de lokale uddannelsesudvalg
  • Vi er repræsenteret i SOSU H’s bestyrelse
  •  Når vi er i kontakt med lokal/regionspolitikere fortæller vi om de uddannelser som FOAs medlemmer med fordel kan tage og hvordan en kommune eller region kan optimere den leverede kvalitet i opgaveløsningen gennem et uddannelsesløft til medarbejdere
  • Vi fortæller så mange steder som muligt om de kompetencer som vores uddannelser kan give en arbejdsplads
  • Vi arbejder for at højne FOAs medlemmers uddannelseskompetencers anerkendelse