Strategi arbejdsmiljø

Ideelt set bør der være et sundt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser og ingen medarbejder eller leder bør blive syg af at gå på arbejde. Det er det overordnede rationale bag FOA Nordsjællands arbejdsmiljøstrategi og målsætninger. Hensigten med strategien er at prioritere afdelingens arbejdsmiljøindsats og med afsæt i FOAs overordnede visioner for arbejdsmiljøarbejdet, at sikre et fokus på både forebyggende og behandlende arbejdsmiljøindsatser.

Konkrete arbejdsmiljøindsatser

De konkrete arbejdsmiljøindsatser har til formål at sikre, at FOA Nordsjælland får viden om og dernæst en stemme på de arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet skranter. Vi ønsker desuden muligheden for at hylde de arbejdspladser, som kan inspirere andre med gode tiltag.

 • FOA Nordsjælland skal have et tættere samarbejde med vores AMR’ere, som i højere grad skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet og få mulighed for at komme til orde med deres viden og udfordringer.
 • Vi skal understøtte TR og AMRs samarbejde
 • Vi skal have et skærpet blik for sager, hvor arbejdsmiljøet er en faktor, og for et evt. samarbejde med arbejdsgiver.
 • Vi skal tage initiativ til at skabe samarbejder med aktører uden for FOA Nordsjælland. Der er mange faggrupper, der deler vores arbejdsmiljøudfordringer.
 • Vi skal formidle resultaterne som kan opnås ved fx stærke arbejdsfællesskaber eller særlige indsatser for trivsel – med henblik på at videregive løsningsforslag til forebyggelse.
 • Vi skal afholde arrangementer/kampagner med fokus på arbejdsmiljødagsordenen.

Arbejdsmiljøfokus som en del af vores øvrige indsatsområder

Et arbejdsmiljøfokus skal ses som en vinkel på mange af FOA Nordsjællands øvrige indsatsområder og faglige arbejde. Det betyder at arbejdsmiljøet skal tænkes ind i så mange sammenhænge som muligt fx:

 • Uddannelse (kompetenceudvikling kan fremme et sundt arbejdsmiljø)
 • Løn og aftaleområdet
 • Sociale sager
 • Opsigelser
 • Sygdomssager

Vi skal formidle når arbejdsmiljøet er årsagen til, at sager opstår eller kan være medvirkende til at forebygge skader, fastholde medarbejdere i faget og sikre trivsel på arbejdspladsen.

Vi skal påpege hvilke konsekvenser et dårligt arbejdsmiljø har og hvilken effekt et sundt arbejdsmiljø har. Vi skal sikre at relevant information når ud til både medlemmer og arbejdsgivere.

Vi skal bruge vores egen sagsbehandling og samarbejde med de tillidsvalgte som afsæt til at hjælpe den enkelte arbejdsplads til at se på hele arbejdspladsens arbejdsmiljø frem for at se enkeltsager, som et udtryk for ét menneskes konkrete situation.