Organiseringsstrategi FOA Nordsjælland

Målsætningen om at inspirere flere til at blive en del af fællesskabet i FOA skal opnås ved en struktureret lønindsats og synlighed. Hensigten med denne strategi er at beskrive den langsigtede ”plan”, for FOA Nordsjællands overordnede målsætning: At øge organisationsprocenten (og dermed øge vores mulighed for indflydelse og samlede styrke). Med andre ord ”Hvad vi gerne vil være og hvad vil vi gerne opnå”

Løn og organisering

FOA Nordsjælland indfører i løbet 2022 FOA Nordsjælland-modellen. Den udbredes over en årrække til samtlige sektorer og arbejdsområder.
Målsætningen med at indføre en ny struktur for lokallønsforhandlingerne er:

  • Øget kontakt til potentielle medlemmer (gennem lønindstillinger på nyansatte)
  • Vi stiler efter at organisere brutto 100 nye medlemmer om året
  • Inddragelse af de tillidsvalgte i organiseringsopgaven
  • Vi skal øge organiseringen af tillidsvalgte på alle områder

Systematikken i FOA Nordsjælland-modellen sikrer, at alle, der ansættes på et område, som FOA dækker, bliver kontaktet med henblik på dels medlemskab og dels en drøftelse af løn.

Modellen er ligeledes en måde at øge synligheden på arbejdspladsen i kraft af medlemsmøder og tilbagevendende lokallønsforhandlinger.

På sigt vil vi løbende have indarbejdet, at ALLE nyansatte har kontakt med FOA ifm. deres ansættelse, og at samtlige af de arbejdspladser FOA Nordsjælland dækker gennemfører årlige

Synlighed og organisering

Gennem en øget synliggørelse af, hvad vi som medlemsorganisation kan tilbyde, forventer vi at opnå en medlemsfremgang og ikke mindst fastholdelse af vores nuværende medlemmer. Synlighed opnår vi ved følgende aktiviteter (målsætninger i parentes):

  • Skolebesøg (min 2 gange om måneden på både skolerne i Hillerød og Helsingør)
  • Arbejdspladsbesøg (øget fokus og struktur)
  • Sociale medier (vores platforme skal bruges til at synliggøre vores holdninger, fagpolitiske grundsten og medlemsservice)
  • Særligt fokus på ikke-medlemmer (flere skal kende FOA og oplyses om, hvad et medlemskab indebærer)
  • Formidling af både FOA Nordsjællands medlemsservice (de gode historier og resultater) og fagbevægelsens historier
  • Tværgående samarbejder (vi skal indtænke samarbejdspartnere i vores organiseringsindsatser)

Synlighedsstrategien kan udfoldes på mange forskellige indsatser, og skal måske i højere grad kaldes en ’synlighedsbevidsthed’. Det betyder, at uanset hvilken relation du har til FOA Nordsjælland, så skal du have en bevidsthed om behovet for synlighed i dine handlinger og aktiviteter. Opmærksomheden på synlighed skal indarbejdes i vores fælles opgaveløsning, uanset om du er medlem, medarbejder, tillidsvalgt eller politisk valgt.