Medlemstilfredshedsundersøgelse - Handlingsplan

Medlemstilfredshedsundersøgelser

Indledning
På FOAs kongres i 2013 blev det besluttet, at FOA skulle gennemføre en medlemstilfredshedsundersøgelse. Denne skal gentages hvert eller hvert andet år.

Formålet med medlemstilfredshedsundersøgelsen er:

 1. At give FOA ny viden om, hvilke forhold der er mest afgørende for at skabe tilfredshed og loyalitet hos medlemmerne, herunder i forskellige undergrupper/segmenter af medlemmer.
 2. At skabe grundlag for både lokale og centrale handlinger, herunder understøtte centrale og lokale servicestrategier.
 3. At sikre at FOA over tid kan følge udviklingen i udvalgte indikatorer for tilfredshed og loyalitet.

FOA Nordsjællands arbejde med undersøgelsen.

Afdelingsbestyrelsen
FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse har fået forelagt afdelingens resultater, af de svar som FOA Nordsjællands medlemmer har afgivet. Det samlede resultat ser fint ud for FOA Nordsjælland, men vi kan altid blive bedre.

Med baggrund i de resultater der blev forelagt, har politisk ledelse udarbejdet nedenstående handlingsplan ud fra følgende udsagn, som vægtede højt i undersøgelsen:

 • Skabe bedre resultater, f.eks. på løn- og andre arbejdsforhold
 • Mere synlighed på arbejdspladserne
 • Kommunikation med medlemmer (der henvises til TR)

Politisk ledelse
Politisk ledelse har arbejdet videre med de tre udsagn, og fundet frem til følgende handlinger, der enten skal igangsættes - eller som allerede er igangsat af afdelingen – en handling der derfor skal fastholdes og gennemføres:

 • Ved at gøre følgende, vil vi opnå et bedre resultat ved næste medlemsundersøgelse.

Udsagn: Skabe bedre resultater, f.eks. på løn- og andre arbejdsforhold

FOA Nordsjælland skal arbejde med:
At styrke og prioritere lønområdet i afdelingen ved, at planlægge strukturerede lokale lønforhandlinger for alle sektorer. Dette arbejde er pt. igangsat, og foregår i et samarbejde med kommunernes tillidsvalgte samt med konsulenter fra Forbundet.

 • Handle når der modtages besked om vilkårsændringer f. medlemmer.
 • Videreføre sager v. alle overenskomstbrud, uagtet at et medlem har sagt god herfor.
 • Forhandle ved alle nyansættelser for medlemmer, for at opnå den bedst mulige løn.
 • Formidle FOA Nordsjællands overordnede resultater ud.

Udsagn: Mere synlighed på arbejdspladserne

FOA Nordsjælland skal arbejde med:

 • Når vi i en given sag er på en arbejdsplads i forvejen, skal vi give os til kende overfor øvrige personaler.
 • Forinden vi indgår aftaler på en arbejdsplads, f.eks. lokalaftaler / forhåndsaftaler, skal medlemmerne inddrages via arbejdspladsen.
 • Tillidsvalgte skal hilse nyansatte, herunder elever og ansatte på særlige vilkår, velkomne indenfor få dage.
 • Der arbejdes på, at de tillidsvalgte afsætter tid til, at møde kolleger i forbindelse med pauser, personalemøder og lignende, herunder at de er opmærksomme på, at kollegerne er ansat på forskellige tidspunkter.
 • Ved diverse arrangementer i FOA Nordsjælland sendes opslag herom til arbejdspladserne via lokale TR / FTR.

Udsagn: Kommunikation med medlemmer

 • FOA Nordsjælland skal bruge tid på at oplyse medlemmerne om, hvorfor de henvises til FTR/TR på arbejdspladserne.
 • FOA Nordsjælland skal sikre, at demokratiløfterne overholdes.
 • FOA Nordsjælland bruger facebooksiden / hjemmesiden til opslag af hverdags-emner, som alle medlemmer kan forholde sig til.
 • FOA Nordsjælland skal øge brugen af udsendelse af sms’er til medlemmer som hurtig informationskanal, om de tiltag der foretages på lige netop deres arbejdsplads.
 • FOA Nordsjælland skal fortsætte og fastholde den i forvejen gode kommunikation med medlemmer.
 • Gøre medlemmer opmærksom på, hvad de kan forvente af afdelingen, herunder beskrive hvilke resultater der er opnåelige i enkelte situationer, men også på overordnede områder, herunder hvad FOA har indflydelse på, og hvad FOA ikke har indflydelse på.

 

December 2022