Strategi for presse, sociale medier og kampagner

At være synlige gennem kampagner, social medier og presse kan gavne FOA Nordsjælland på en række områder. Det er vigtigt at FOAs medlemmer har kendskab til FOAs værdier, og at vores faggruppers kompetencer og politiske mærkesager bliver synliggjort i offentligheden. Potentielle medlemmer af FOA Nordsjælland skal kunne se og mærke, hvilket fagligt stærkt fællesskab, som de har mulighed for at blive en del af. Omtale i pressen og på sociale medier kan have både positive og negative konsekvenser, og det er derfor vigtigt med en koordineret indsats, hvor alle budskaber og holdninger er noget FOA Nordsjælland vil stå på mål for.

Presse
FOA Nordsjælland har ofte sager eller synspunkter som med fordel kan blive til en artikel eller et debatindlæg. At være synlig i pressen giver mulighed for, at nå
bredere ud med synspunkter og dagsordener.

Formålet med at have en pressestrategi er at sikre at FOAs medlemmers virkelighed og arbejdsforhold bliver alment kendt og drøftet af omverdenen. Det at gå i pressen
skal desuden sigte mod at påvirke kommunal- og regionspolitikere til at blive yderligere opmærksomme på de beslutninger de tager på FOAs områder.

Både medarbejdere, tillidsvalgte og politisk valgte har en løbende opmærksomhed på om det de arbejder på kan have relevans ift. presse

Sociale medier
Sociale medier /Facebook og Instagram bruges til at synliggøre FOA Nordsjællands holdninger, de aktiviteter og service vi tilbyder, samt til billeder og fortællinger fra både vores egne aktiviteter og medlemmernes hverdag.

Hovedformålet med at være aktiv på sociale medier er 1. at få flere til at få øjnene op for, hvad et medlemsskab af FOA kan indeholde og 2. at vise vores nuværende medlemmer, at de er medlem af en aktiv fagforening, der har en række relevante mærkesager og ikke mindst ydelser af høj kvalitet.

Både medarbejdere, tillidsvalgte og politisk valgte har en løbende opmærksomhed på om det de arbejder på kan have relevans ift. sociale medier.

Kampagner
Gennem kampagner får vi mulighed for at sætte et særligt fokus på nogle bestemte dagsordener eller sætte særligt ind på en bestemt aktivitet. FOA Nordsjælland deltager, så vidt muligt i de kampagner, der søsættes af forbundet og i regi af FH. Kampagnerne udføres fx på sociale medier, via arbejdsplads- eller skolebesøg og konkurrencer. Kampagner kan være knyttet til en faggruppe eller en politisk dagsorden. Formålet med at deltage i kampagner er at skabe synlighed om FOA og FOAs vigtige budskaber, og derfor er det relevant at planlægge med en kampagne ca. hver anen måned.