Afdelingskontoret i Hillerød
FOA Nordsjælland
Foto: Annette Nyborg

Om FOA Nordsjælland

- Altid i nærområdet

Vi hjælper dig - Du hjælper andre og sammen gør vi forskellen
FOA Nordsjælland blev stiftet den 1. maj 2005 efter en sammenlægningsgeneralforsamling mellem FOA Helsingør og FOA Hillerød. I juni 2006 stemte de daværende medlemmer af PMF (Pædagogmedhjælpernes Fagforening) ja til en sammenlægning med FOA Nordsjælland og er derfor også en del af FOA Nordsjælland.

Fakta om FOA Nordsjælland
Vi er i alt 19 medarbejdere, heraf 5 valgte politikere, og 14 ansatte medarbejdere i afdelingen.

Du har som medlem
Som medlem af FOA Nordsjælland kan du få tjekket din løn, få hjælp til opsigelser, en bisidder ved sygesamtaler m.v. Og ikke mindst, så har du direkte adgang til vores store udbud af kurser og efteruddannelse, som du finder på vores hjemmeside – gratis.

Har du spørgsmål, så prøv at kontakte din tillidsrepræsentant først for hun/han kan ofte svare på dine spørgsmål med det samme. Ved du ikke, hvem der er din tillidsrepræsentant så kan du spørge din fællestillidsrepræsentant. Ellers er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Du har også ret til at møde op til FOAs møder. Både de faglige møder i din sektor eller faggruppe og på vores generalforsamlinger, hvor du kan få direkte indflydelse.

FOA Nordsjælland er en fagforening for offentligt og privat ansatte, primært indenfor social- og sundhedsområdet, pleje, omsorg, pasning af børn, teknik og service samt kost og serviceområdet.

FOA Nordsjælland har ca. 6.500 medlemmer med en geografisk dækning du kan se her.