Fællestillidsrepræsentanter

Kære medlem

En fællestillidsrepræsentant er valgt blandt sine tillidsrepræsentanter for en overenskomstgruppe. Hun/han er valgt til at varetage og forhandle spørgsmål, fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer.

Er der ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland tlf. 46 97 33 90.

 

 

Hillerød kommune

Foto af Anette Linderstrøm

Anette Linderstrøm

Hillerød Ældrepleje

Allerød kommune

Annegrethe Soelberg Thomsen

Allerød pædagogiske område

Rudersdal kommune

Foto af Anita Gudmundsson

Anita Gudmundsson

Rudersdal Ældrepleje

Hørsholm kommune

Foto af Annette Pollas

Annette Pollas

Hørsholm pædagogiske område

Region Hovedstaden

Britt W. Christensen

Nordsjællands hospital Psykiatrisk område

Gribskov kommune

Foto af Charlott La Cour Nielsen

Charlott La Cour Nielsen

Gribskov Dagpleje

Helsingør kommune

Cristina Coppa

Helsingør pædagogisk område

Fredensborg kommune

Foto af Elisa Korndal

Elisa Korndal

Fredensborg pædagogisk område

Rudersdal kommune

Gregers Frenning Olsen

Rudersdal tekniske område

Region Hovedstaden

Foto af Ingrid Thrane

Ingrid Thrane

Nordsjællands hospital SOSU område

Allerød kommune

Foto af Jane Randmose

Jane Randmose

Allerød Dagpleje

Rudersdal kommune

Foto af Jens Nybo Rasmussen

Jens Nybo Rasmussen

Rudersdal pædagogisk område

Allerød kommune

Foto af Kate Pandorff

Kate Pandorff

Allerød Ældrepleje

Hillerød kommune

Foto af Kim W. Andreasen

Kim W. Andreasen

Hillerød Drift og service

Helsingør kommune

Foto af Margit Koch

Margit Koch

Helsingør Ældrepleje

Hillerød Hospital

Foto af Steen Andersen

Steen Andersen

Nordsjællands Hospital Service

Hillerød kommune

Foto af Susanne Andreasen

Susanne Andreasen

Hillerød Dagpleje

Fredensborg Kommune

Birgitte Petersen

Fredensborg Ældreområde

Hillerød kommune

Foto af Tobias Pedersen

Tobias Pedersen

Hillerød pædagogisk område

Gribskov kommune

Foto af Vibeke Bjerkstad

Vibeke Bjerkstad

Gribskov pædagogisk område