Topfrise med slogan - Sammen gør vi forskellen

Fællestillidsrepræsentanter

Kære medlem

En fællestillidsrepræsentant er valgt blandt sine tillidsrepræsentanter for en overenskomstgruppe. Hun/han er valgt til at varetage og forhandle spørgsmål, fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer.

Er der ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland tlf. 46 97 33 90.

 

 

Allerød kommune

Foto af Kate Pandorff

Kate Pandorff

Allerød Ældrepleje

Allerød Kommune

Foto af Susan Bøgh Jørgensen

Susan Bøgh Jørgensen

Allerød pædagogisk område

Fredensborg kommune

Foto af Tobias Laugesen

Tobias Laugesen

Fredensborg social- og sundhed

Fredensborg kommune

Foto af Elisa Korndal

Elisa Korndal

Fredensborg pædagogisk område

Helsingør kommune

Foto af Cristina Coppa

Cristina Coppa

Helsingør pædagogisk område

Helsingør kommune

Foto af Rie Andersen

Rie Andersen

Helsingør Ældrepleje

Hillerød kommune

Foto af Susanne Andreasen

Susanne Andreasen

Hillerød Dagpleje

Hillerød kommune

Foto af Anette Linderstrøm

Anette Linderstrøm

Hillerød Ældrepleje

Hillerød kommune

Foto af Kim W. Andreasen

Kim W. Andreasen

Hillerød Drift og service

Hillerød kommune

Foto af Tobias Pedersen

Tobias Pedersen

Hillerød pædagogisk område

Gribskov kommune

Foto af Bettina Mona Olsen

Bettina Mona Olsen

Gribskov helhedspleje

Gribskov kommune

Foto af Charlott La Cour Nielsen

Charlott La Cour Nielsen

Gribskov Dagpleje

Hørsholm kommune

Foto af Lisbeth Haagensen

Lisbeth Haagensen

Hørsholm pædagogisk område

Hørsholm kommune

Foto af Manuela Press

Manuela Press

Hørsholm Ældrepleje

Rudersdal kommune

Foto af Monia Brøgger-Stoltz

Monia Brøgger-Stoltz

Rudersdal Sundhed og forebyggelse

Rudersdal kommune

Foto af Jens Nybo Rasmussen

Jens Nybo Rasmussen

Rudersdal pædagogisk område

Rudersdal kommune

Foto af Claus Egil Jensen

Claus Egil Jensen

Rudersdals skoleområder

Nordsjællands Hospital

Foto af Cathrine Striib Sveegaard

Cathrine Striib Sveegaard

Nordsjællands hospital SOSU område

Nordsjællands Hospital

Foto af Filip Rasmussen

Filip Rasmussen

Nordsjællands Hospital Kost og service

Region Hovedstaden

Foto af Britt W. Christensen

Britt W. Christensen

Nordsjællands hospital Psykiatrisk område