Tillidsvalgte i FOA Nordsjælland

I FOA Nordsjællands love § 2, står der at afdelingens vigtigste ressource er medlemmerne. De er grundstenen for hele afdelingens aktivitet. På samme måde er afdelingens tillidsvalgte de bånd, der binder FOA Nordsjælland sammen

  • En tillidsrepræsentant er valgt blandt kollegaerne på arbejdspladsen og er den centrale medarbejderrepræsentant, således at samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen. 
  • En fællestillidsrepræsentant er valgt blandt de tillidsrepræsentanter som repræsenterer overenskomstgrupperne. Hun/han er valgt til at varetage og forhandle spørgsmål, fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer.  
  • Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt, kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Dog ikke elever. Arbejdsledere og arbejdsgivere kan heller ikke vælges. Arbejdsmiljøloven anfører ikke krav om anciennitet og kvalifikationer, men som "tommelfingerregel" følges ofte retningslinjerne for valg af tillidsrepræsentant fra det pågældende overenskomstområde. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle faggrupper i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker i virksomheden.


Er der ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland på tlf. 46 97 33 90.