Topfrise med FOAs slogan

Afdelingsbestyrelsen i FOA Nordsjælland

Afdelingsbestyrelsen består af 16 medlemmer, 1 tilforordnet og 1 sekretær

Afdelingsformand

Foto af Lene Lindberg

Lene Lindberg

FOA Nordsjælland

Bestyrelsesmedlem

Foto af Anita Gudmundsson

Anita Gudmundsson

Rudersdal - Social og sundhed

Næstformand

Foto af Ann-Mari Simonsen

Ann-Mari Simonsen

FOA Nordsjælland

Bestyrelsesmedlem

Foto af Ingrid Thrane

Ingrid Thrane

Nordsjællands Hospital Hillerød

Bestyrelsesmedlem

Foto af Jens Nybo Rasmussen

Jens Nybo Rasmussen

Rudersdals kommunes børneinstitutioner

Bestyrelsesmedlem

Foto af Kim W. Andreasen

Kim W. Andreasen

Hillerød kommunes Drift og Service

Bestyrelsesmedlem

Foto af Margit Koch

Margit Koch

Helsingør kommunes ældrepleje

Tilforordnet

Merete Kragh

FOA Nordsjælland

Bestyrelsesmedlem

Peter Gadving

Helsingør Kommunes Rådhus

Bestyrelsesmedlem

Foto af Susanne Andreasen

Susanne Andreasen

Hillerød kommunes Dagpleje

Bestyrelsesmedlem

Foto af Susanne Nielsen

Susanne Nielsen

Rudersdal kommunes Dagpleje

Bestyrelsesmedlem

Tatiana Skov

Nordsjællands Hospital Hillerød

Sektorformand

Foto af Anne Marie Hestehave

Anne Marie Hestehave

Pædagogisk sektor

Sektorformand

Foto af Steen Andersen

Steen Andersen

Servicesektor

Sektorformand

Foto af Anne Mette Nørgaard Linsaa

Anne Mette Nørgaard Linsaa

Social- og sundhedssektor