GDPR personoplysninger

Vi passer godt på dine oplysninger

Den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft; The General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne forordning vil blive indført i samtlige lokale persondata-love i hele Europa. Den gælder for alle virksomheder og organisationer, som opbevarer personlige data om borgere i Europa. Den giver borgere større kontrol over deres personlige data og sikkerhed for, at deres information beskyttes i hele Europa.

Ifølge GDPR defineres personlige data som enhver form for information relateret til en person såsom navn, cpr, billede, en emailadresse, bankoplysninger, opslag på sociale medier, helbredsinformation mv.

Der skelnes ikke mellem personlige data relateret til personens private, offentlige eller arbejdsmæssige rolle - personen er personen.

I FOA behandler vi medlemmernes data med stor omhu og forsigtighed, og forordningen betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvordan vi gør, hvis Datatilsynet skulle komme på besøg.

Samtidig medfører den forordningen, at bøderne for overtrædelse bliver meget, meget store og det vil i praksis kunne ruinere os, hvis det går galt.