FOA Nordsjællands kerneopgave

Vi er her for alle nuværende og kommende medlemmer

Medlemmet er i centrum og vi skal yde den bedste service indenfor FOAs service og demokratiløfte og det gør vi ved at:

1. Skabe trygge rammer - møde medlemmet der, hvor det er
    Brug den tid, der er nødvendig
    - Individuel vurdering

Tag godt i mod
    - Vær serviceminded
    - Udvis forståelse og empati
    - Vær nærværende og lyttende
    - Fokus på opgaven
    - Fokus på medlemmet

2. Kvalitet i opgaveløsningen
    Anvise til rette person første gang
    - Ansat, politisk valgt, AMR, FTR, TR

Information, viden om muligheder
    - til medlemmet, om medlemmets sag

Opfølgning
    - Status på medlemmets sag

Vær opmærksom på egen kompetenceudvikling
    - Del din viden med andre – den er guld værd
    - Vær opsøgende i forhold til udvikling inden for eget område
    - Ansvarlig i søgen på egen viden og information

3. Undgå at skabe forventninger, der ikke er til stede
    - Vær objektiv i forhold til sagen
    - Vær ærlig og konkret i din vurdering

Undlad at svare på spørgsmål udenfor dine kompetencer
    - Lov eller udtal dig ikke om en sag, der er udenfor din egen viden
    - Vi guider dem videre

4. Demokratiløftet
Sikrer overholdelse af demokratiløftet (pdf), hvor medlemmerne er i centrum

Vi tilbyder bl.a. at…
    - tjekke din løn
    - rådgive dig, hvis du bliver fyret
    - tjekke dit ansættelsesbevis
    - hjælpe dig med at vurdere arbejdsmiljøet
    - hjælpe med sagen, hvis du får en arbejdsskade
    - rådgive dig, hvis du får problemer med sygefravær
    - bistå dig, hvis du får svært ved at fastholde jobbet
    - hjælpe dig med at skrive en ansøgning/udfærdige et CV
    - arbejde for, at din faglige indsats bliver påskønnet
    - arbejde for adgang til uddannelser af høj kvalitet
    - hjælpe dig ved større forandringer på arbejdspladsen

5. Tilgængelighed
Åbningstider
   - Dagtimer: Personligt fremmøde, mail og telefon
   - Aften/nat: E-mail, mobiltelefon og Call-center

Synlighed
    - Tillidsvalgte på FOAs arbejdspladser
    - Arbejdspladsbesøg
    - Skolebesøg
    - Nyhedsbrev
    - Hjemmeside
    - Facebook
    - Telefoni/mobil
    - E-mail

6. Medlemstilbud
    Kurser
    Bogsalg
    Job-, løn-, efterløns- og barselscafeer
    Fælles medlemsarrangementer (Oplevelser)
    
Rabatter
    - Firmaordninger/PlusKort/Forbrugsforeningen m.fl.

Pensionistklubber
Helsingør
Hillerød