Topfrise med slogan - Sammen gør vi forskellen

Politisk ledelse i FOA Nordsjælland

Politisk- og administrativ styring af FOA Nordsjællands aktiviteter:

  • De politisk valgte har hovedansvar eller ene ansvar for et eller flere områder
  • De skelner mellem tværgående afdelingsopgaver og sektorrettede opgaver. De sektorrettede opgaver varetages alene af de respektive sektorformænd, mens de tværgående opgaver kan varetages af alle politisk valgte.
  • Prioritering af særlige opgaver /situationer der skal udføres for FOA Nordsjælland, foretages i fællesskab i PL
  • De politiske valgte tilrettelægger selv deres arbejde indenfor området i samarbejde med de ansatte ud fra de politikker og forretningsgange, der er vedtaget
  • De politiske valgte har ansvar for at afdelingens behov for løbende dokumentation og statistik kan opfyldes og at service- og demokratiløfterne overholdes
  • De ansatte er organiseret som organisationsdiagrammet beskriver

 

Afdelingsformand

Foto af Lene Lindberg

Lene Lindberg

FOA Nordsjælland

Afdelingsnæstformand

Foto af Anne Marie Hestehave

Anne Marie Hestehave

Pædagogisk sektor

Sektorformand

Foto af Rie Andersen - tiltræder 12. august 2024

Rie Andersen - tiltræder 12. august 2024

Social- og sundhedssektor

Sektorformand

Foto af Annegrethe Soelberg Thomsen

Annegrethe Soelberg Thomsen

Pædagogisk sektor

Sektorformand

Foto af Jesper Harding Jensen

Jesper Harding Jensen

Servicesektor