Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Din pligt i MED

I MED-systemet er der gensidig informationspligt, som betyder, at såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden og drøfte spørgsmål, som vedrører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for det område, MED-udvalget dækker.

Den gensidige informationspligt er en af grundstenene i MED-systemet. Meningen er, at ledelsen skal have mulighed for at træffe så velunderbyggede beslutninger som overhoved muligt.

Derfor er det din pligt som medarbejderrepræsentant at informere om, hvad der rører sig på arbejdspladsen, herunder, hvordan du tror at medarbejderne vil reagere på kommende ledelsesbeslutninger.

Hvis ledelsen skal træffe beslutning, som kan betyde trusler på beskæftigelsen, skal du drøfte dette med dit bagland forud for drøftelsen i MED-udvalget, således at alle synspunkter og forslag så vidt muligt kan inddrages i drøftelsen i MED-udvalget.

Du skal generelt holde kontakt til dit bagland således, at det ikke er dine egne synspunkter og forslag du bringer ind i MED-udvalget men, at du sørger for at være medarbejdernes repræsentant i MED-udvalget.