Materialer fra centrale MED-arrangementer

FOA afholder løbende MED-arrangementer i samarbejde med FTF og OAO. Her kan du genfinde materialerne fra de afholdte arrangementer.

Materialerne er målrettet medlemmer af hovedmed-udvalget eller forhandlingsorganet.

Temadag for MED-forhandlere i FOA-, OAO-, og FTF-samarbejdet
19. juni 2014

Guide til lokale MED-aftale forhandlinger (Jan og Sanne - notatet, PDF)

MED-forhandlinger 2014 (PowerPoint-oplæg)