Ansatte på offentlig overenskomst

Værd at vide om MED

Med den lille håndbog "Værd at vide om MED", kan du hurtigt tjekke mange af de grundlæggende spørgsmål du kan have om MED. Pjecen er primært lavet til repræsentanter Hoved-MED, men også repræsentanter i de øvrige MED-udvalg kan have nytte af den.

Håndbog: Værd at vide om MED

 

Sidder du i MED, og vil du gerne have svar om MED-systemet, så hent eller bestil denne lille håndbog om MED.
Håndbogen er udarbejdet i et samarbejde mellem FOA, OAO og FTF, og er blandt andet lavet ud fra de mange spørgsmål, vi får til bestemmelserne i MED-rammeaftalen og i de lokale MED-aftaler.

Læs om ledelsens og din egen informationspligt, baglandets rolle, hvad vil det sige at drøfte på rette MED-niveau, hvad du kan gøre hvis ledelsen bryder informationspligten og meget mere. 

Pjecen er primært lavet til repræsentanterne i MED-hovedudvalg, men repræsentanter i MED-udvalg på de øvrige niveauer vil også kunne drage nytte af den information, pjecen formidler.

Håndbogen "Værd at vide om MED" må ikke forveksles med MED-håndbogen (Rammeaftalen om MED).

Hent Værd at vide om MED