Tjekliste - Sådan får du budskabet ud

Her er et par gode råd til, hvordan I kan sikre jer at informationen fra MED/SU møderne også når ud til jeres kolleger.

Tjekliste - sådan får I budskabet ud fra MED/SU møderne

Det er sjældent, at referatet fra MED/SU mødet er en effektiv måde at informere kollegerne eller få budskabet ud fra MED/ SU-udvalget. Her er et par gode råd til hvordan I kan forbedre jeres kommunikation fra MED/SU møderne.

Hent og print tjekliste


Hvad er formålet med informationen
Tænk kommunikationen ind som en naturlig del af MED/SU arbejdet; før, under og efter møderne. Gør dig altid følgende klart om jeres information fra MED/SU-mødet:

 • Er det information, som kollegerne/modtagerne skal læse og være informeret om?
 • Er det information, som lægger op til dialog med kollegerne/modtagerne?
 • Er det information, som kollegerne/modtagerne skal handle på?

Gør jer bevidst om budskaberne i informationen

 • Hvilke budskaber skal ud? Gør det klart for dig/jer selv hvad det er der skal kommunikeres. Hvad skal der opnås med informationen?
 • Prioriter budskaberne – hvad er vigtigst – næst-vigtigst osv.
 • Skriv det vigtigste først – i én linje. Dernæst det næst-vigtigste osv.
 • Er der meget information så del det op under sigende overskrifter og underoverskrifter. Husk stadig at have fokus på budskaberne og formålet. 
 • Er der meget information, så overvej også at informere flere gange gennem flere informationskanaler.

Sæt ord på hvorfor budskaberne er relevante

 • Hvilken betydning har budskabet for kollegernes arbejdsforhold eller opgaver? Sæt ord på så dine kolleger/modtagere forstår, hvorfor budskabet er relevant.

Brug de kanaler kollegerne bruger

 • Send informationen/budskaberne ud i de kanaler dine kolleger/modtagere selv bruger. Ofte kan det være en god idé at bruge flere kanaler. Dine kolleger/modtagere henter sine informationer flere steder. 

Tjek op og gentag

 • Hvordan har jeres kommunikation virket?
 • Er budskabet nået ud?
 • Ved dine kolleger, hvad de nu skal gøre?
 • Gentag evt. budskabet. Det er normalt at man blot registrerer budskabet første gang. Ofte er det først anden eller tredje at man for alvor får øje på budskabet og handler.

6 gode spørgsmål når I planlægger jeres kommunikation

 • Hvad er formålet med MED/SU-udvalgets kommunikation?
 • Hvordan kommunikerer vi bedst, så ledere og kolleger forstår betydning og indhold af MED/SU-arbejdet?
 •  Hvordan kommunikerer vi, så ledere og kolleger får mulighed for at påvirke og kvalificere arbejdet?
 • Hvordan kommunikerer vi, så vi er sikre på, at beslutninger fra hovedudvalget bliver formidlet til resten af MED/SU-samarbejdet?
 • Hvordan sikrer vi, at hovedudvalget får relevant information fra de underliggende MED/SU udvalg?

PUF udbyder kurser i hvordan MED-udvalgene kan få inspiration til sit kommunikationsarbejde.
Læs om kurserne her: https://www.puf.dk/med-grunduddannelse

                            
De gode råd i denne tjekliste er hentet fra websitet vpt.dk (Viden på tværs)