Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Kollega truet af fyring

Er en kollega truet af fyring skal du hjælpe med at finde en løsning med mindst mulige konsekvenser og være med til at sikre, at reglerne overholdes. En tjenstlig samtale eller advarsel behøver ikke ende med en fyring.

MED-aftalen siger, at TR ”holdes bedst muligt orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser”.
Ifølge FOA skal din ledelse derfor informere dig om forestående afskedigelser, tjenstlige samtaler og skriftlige advarsler. 
I hvert af de 3 tilfælde, skal du som TR være med til at sikre, kollegaen får hjælp.

Fokus på løsning

Før ledelsen træffer en endelig beslutning om afskedigelse, har din kollega ret til at blive partshørt. Og med mindre der er grundlag for en øjeblikkelig bortvisning, vil der oftest være et forudgående forløb, der involverer en advarsel eller en tjenstlig samtale. Tilbyd dig som bisidder, hvis din kollega, bliver indkaldt til en tjenstlig samtale.

Læs mere om rollen som bisidder ved tjenstlige samtaler

Hold fokus på, hvad der skal til for at genoprette efter en forsømmelse eller uheldig adfærd. Skyldes en advarsel eller en tjenstlig samtale faglige omstændigheder, kan du fx være med til at sikre, at kollegaen får faglig støtte i en periode, så fyring kan undgås.

Er din kollega nervøs for at blive fyret i forbindelse med sygdom, så læs mere under:

Langtidssygemelding

Sygemelding: Din rolle som TR og AMR

Inddrag din FOA-afdeling

Det er forskelligt, hvilken arbejdsfordeling man som TR har med sin afdeling, når det handler om tjenstlige samtaler, advarsler og partshøring. Vurdér løbende om noget bør gå videre til afdelingen. Ofte vil du indgå i et tæt parløb med den lokale FOA-afdeling for at sikre, at kollegaen får den bedst mulige hjælp. 

Når ledelsen informerer dig om, at et medlem påtænkes afskediget, bør du opfordre din kollega om at gå til FOA-afdelingen og få rådgivning og en faglig vurdering. Afskedigelsessager er juridisk komplekse.

Vær opmærksom på lokale aftaler og politikker

Tjek, om der er relevante lokale retningslinjer (MED-aftaler) eller personalepolitikker og vær med til at sikre, at de overholdes.

Bistå afdelingen med dokumentation

Dokumentation er afgørende for afdelingens mulighed for at gå ind i sagen ved en evt. afskedigelse. Hjælp afdelingen med at fremskaffe fx:

  • Indkaldelser
  • Referater og notater
  • Eventuelle advarsler
  • Dine egne notater

Der gælder særlige regler for afskedigelse af tillidsvalgte. Det kan du læse om under:

Tillidsvalgtbeskyttelsen

Mere hjælp til opgaven