Særligt til tillidsvalgte

Kollega fyret

Støt din opsagte kollega bedst muligt og hjælp din FOA-afdeling.

Vær opmærksom på forløbet op til fyringen

Vær sammen med afdelingen eller en evt. FTR opmærksom på, om fyringen er foregået efter de gældende regler. 

Læs om de rettigheder, du især skal være opmærksom på

Støt medlemmet

Hjælp medlemmet med spørgsmål, der kan opstå undervejs i opsigelsesperioden, fx om ferieregler. Tjek også i jeres overenskomst om der er givet mulighed for fri tid med løn til fx a-kassebesøg eller jobsamtaler.

Kontakt FOA-afdelingen

Ledelsen er forpligtet til at orientere FOA når et medlem afskediges. Vær med til at sikre at FOA-afdelingen har fået besked. Informér om eventuelle forhold op til afskedigelsen, som kan være relevante når FOA skal vurdere sagen.
Hvis medlemmet er tillidsvalgt skal FOA orienteres om den påtænkte afskedigelse.

Henvis kollega til FOA-afdelingen

Informer din kollega om at han/hun også børe tale med den lokale FOA-afdeling. FOA kan hjælpe med rådgivning og vurdering af processen og fyringens saglighed. 

Hjælp afdeling med dokumentation

Afdelingen har brug for dokumentation til at vurdere sagen og eventuelt forhandle eller føre sag. Som tillidsvalgt på arbejdspladsen, har du en opgave i at være med til at skaffe dokumentationen.

Fyret som led i massefyringer og besparelser:

Der gælder særlige regler for afskedigelse af tillidsvalgte. Det kan du læse om under:

Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse