Særligt til tillidsvalgte

Kollega fyret

Støt din opsagte kollega bedst muligt og hjælp din FOA-afdeling.

Vær opmærksom på forløbet op til fyringen

Vær sammen med afdelingen eller en evt. FTR opmærksom på, om fyringen er foregået efter de gældende regler. 

Læs om de rettigheder, du især skal være opmærksom på

 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  I følge MED-rammeaftalen, skal TR orienteres om forestående afskedigelser.

  Har du som TR ikke været orienteret af ledelsen om den forestående afskedigelse eller orienteret om fx advarsel eller tjenstlig samtale forud for fyringen, er det vigtigt, at du giver afdelingen besked om det mangelfulde forløb, så snart du bliver bekendt med fyringen.

  Det er MED-rammeaftalen, der siger at ledelsen skal orientere TR bedst muligt om forhold på arbejdspladsen. Efter FOAs fortolkning betyder det, at TR skal være orienteret før selve afskedigelsen og have kendskab til de tiltag, der er gået forud for en fyring, medmindre der er tale om en øjeblikkelig bortvisning.  

Støt medlemmet

Hjælp medlemmet med spørgsmål, der kan opstå undervejs i opsigelsesperioden, fx om ferieregler. Tjek også i jeres overenskomst om der er givet mulighed for fri tid med løn til fx a-kassebesøg eller jobsamtaler.

Kontakt FOA-afdelingen

Ledelsen er forpligtet til at orientere FOA når et medlem afskediges. Vær med til at sikre at FOA-afdelingen har fået besked. Informér om eventuelle forhold op til afskedigelsen, som kan være relevante når FOA skal vurdere sagen.
Hvis medlemmet er tillidsvalgt skal FOA orienteres om den påtænkte afskedigelse.

Henvis kollega til FOA-afdelingen

Informer din kollega om at han/hun også børe tale med den lokale FOA-afdeling. FOA kan hjælpe med rådgivning og vurdering af processen og fyringens saglighed. 

Hjælp afdeling med dokumentation

Afdelingen har brug for dokumentation til at vurdere sagen og eventuelt forhandle eller føre sag. Som tillidsvalgt på arbejdspladsen, har du en opgave i at være med til at skaffe dokumentationen.

Fyret som led i massefyring og besparelser

 • Særligt for kommunalt ansatte

  Hjælp kolleger til at søge midler til kompetenceudvikling fra Tryghedspuljen i opsigelsesperioden, hvis du er TR på en kommunal arbejdsplads.

  Tryghedspuljen er målrettet afskedigelser som følge af kommunale nedskæringer eller omstruktureringer, og er man afskediget som følge af nedskæringer, kan man søge økonomisk hjælp til kompetenceudvikling. Ansøgningen skal være underskrevet både af dig, din kollega og din leder.

 • Særligt for privat ansatte

  Hvis du bliver opmærksom på, at der skal ske afskedigelser i større omfang fx på grund af besparelser, skal sagen forinden været behandlet i samarbejdsudvalget, hvis I har et samarbejdsudvalg. Det er ligeledes vigtigt, at du kontakter din FOA-afdeling, fordi FOA fx sammen med dig, har ret til at forhandle med din arbejdsgiver om at begrænse antallet af afskedigelser.

Der gælder særlige regler for afskedigelse af tillidsvalgte. Det kan du læse om under:

Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse (Tillidszonen, Offentlig overenskomst)

Tillidsvalgtbeskyttelsen - din beskyttelse mod afskedigelse (Tillidszonen, Privat overenskomst)