Særligt til tillidsvalgte

Guide: Bisidder ved tjenstlig samtale - de 3 faser

Skal du være bisidder ved en tjenstlig samtale? Så brug denne guide og få styr på dine opgaver, samt hvad du skal være særlig opmærksom på - før, under og efter den tjenstlige samtale.

Som bisidder har du en rolle både før, under og efter samtalen:

Før mødet, hvor du taler med kollegaen om, hvad indkaldelsen handler om og afstemmer forventninger til samtalen og din rolle som bisidder. 
Under samtalen, hvor du sammen med kollegaen taler med lederen.
Efter samtalen, hvor du og kollegaen samler op på samtalens konklusioner og aftaler.

Få hjælp til de 3 faser, som bisidder ved en tjenstlig samtale, herunder. Læs også om kravene til referatet og hvordan du kan bruge pauser i samtalen.

De 3 faser